Formació del professorat

UFA: Servei de Llengües

set. 02 2021

2. Programa 2021-2022

Posted in |

PROGRAMA DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT DEL SERVEI DE LLENGÜES 2021-2022
OCTUBRE 2021-GENER 2022

[1] Com treballem la competència fonològica a les classes del Servei de Llengües?
Descripció breu
Sessió en què es presentarà breument la revisió feta pel Consell d’Europa d’aquest aspecte de l’ensenyament, l’aprenentatge i l’avaluació de llengües entre el MECR (2001) i el Companion Volume del MECR (2018). S’hi presentaran, a continuació, dos cursos específics del Servei sobre la qüestió: English Pronunciation for Teachers (anglès) i Correcció Fonètica (català). Posteriorment, s’hi donarà paraula a tots els assistents perquè expliquin com tracten aquest aspecte en la seva docència (estratègies, metodologia, activitats concretes que es vulguin compartir amb la resta de participants).
Adreçada a: docents del Servei de Llengües
Dia i hora: 22 d’octubre, 11 a 12.30 hores
Lloc: aula 50 (Aulari Central)
Materials (Companion Volume, extractes): versió en francès; versió en anglès
Inscripció (fins al dia 8 d’octubre)

FEBRER 2022-JUNY 2022

[2] Com treballem els registres lingüístics al Servei de Llengües
Descripció breu
Els registres són un component clau de l’adequació sociolingüística. Fer servir un registre adequat i la formalitat oportuna en utilitzar la llengua és una de les característiques pròpies dels aprenents de llengües (especialment a partir d’un nivell B2) i, no cal dir-ho, de les persones que fan servir la llengua en l’activitat professional universitària.

La sessió s’orienta a compartir idees sobre com es treballen els registres i els nivells de formalitat en els cursos de llengua del Servei; com s’avaluen les qüestions que s’hi refereixen; quins materials es fan servir per millorar l’adequació al registre dels alumnes, i quina adequació al registre presenta la documentació que es corregeix o es tradueix al Servei.
Informació (programa)
Adreçada a: professorat i tècnics del Servei de Llengües
Conducció: UFA, professorat, UALT, UAC
Dia i hora: 25 de març, d’11 a 12.30 hores (presencial)
Inscripció (tancament: 3 de març).
Aula: 5 de l’Aulari Central.

[3] Formació en NEMI. Gestió de resultats de proves de nivell

NEMI és la nova aplicació de gestió academicoadministrativa del Servei de Llengües

Adreçada a: tots els docents del Servei de Llengües (assistència obligatòria)
Conducció: Laura Riera
Objectiu: aprendre a gestionar usuaris i resultats de proves de nivell a NEMI
Continguts: es mostrarà com s’haurà d’accedir a l’aplicació NEMI per poder gestionar els resultats de proves de nivell a partir del mes de maig. Per aquest motiu, la sessió se centrarà en els aspectes següents:
– Altes d’usuaris a la base de dades del NEMI per poder introduir els resultats de proves de nivell
– Introducció de resultats de proves de nivell
– Consulta de resultats de proves de nivell dels diferents usuaris
Hi haurà un temps dedicat a resoldre dubtes i qüestions sobre el nou procediment de proves de nivell.
Avaluació: assistència
Dia: 22 d’abril
Hora: 13 a 14.30 h
Modalitat: per videoconferència
Inscripció (fins al 19 d’abril)
Aula


[4] Formació en NEMI. Gestió academicoadministrativa de les proves de nivell per a docents que fan tasques de coordinació
NEMI és la nova aplicació de gestió academicoadministrativa del Servei de Llengües
Adreçada a: qui coordina les seccions d’idioma i de Turisme del Servei de Llengües (assistència obligatòria)
Conducció: Laura Riera
Objectiu: aprendre la gestió academicoadministrativa de les proves de nivell a través del NEMI
Continguts: es mostraran els apartats del NEMI necessaris per fer la gestió més academicoadministrativa de les proves de nivell. Per aquest motiu, la sessió es centrarà en els aspectes següents:
– Familiaritzar-se amb la tipologia de proves de nivell i la gestió que requereixen
– Consultar d’edicions (horaris i dates) de proves de nivell
– Acceptació d’horaris de proves de nivell
– Assignació de professorat
– Modificació d’horaris i professorat
Hi haurà un temps dedicat a resoldre dubtes i qüestions sobre el nou procediment de proves de nivell.
Avaluació: assistència
Dia: 27 d’abril
Hora: 10 a 12 h
Modalitat: per videoconferència
Inscripció (fins al 19 d’abril)
Aula

[5] Aspectes Tècnics de la Seguretat en les TIC

Motivació
El ciberatac que ha patit la UAB aquests darrers mesos ens ha fet plantejar o replantejar quin ús fem de les tecnologies des de diversos punts de vista, que tractarem en dues sessions. En la primera sessió es parlarà de la seguretat informàtica i s’hi abordaran els continguts següents, interessants per a usos professionals i personals de la tecnologia.

Programa
– La complexitat de la seguretat informàtica.
– L’enginyeria social: phishing, xarxes socials, mesures de detecció i evitació.
– L’autenticació: seguretat de contrasenyes, 2FA, atacs i prevenció.
– Criptografia asimètrica: identitat digital, certificats, signatura.
– Criptografia simètrica: protecció de dades amb xifrat, esborrament segur de fitxers, còpies de seguretat.
– Navegació segura: tracking, TOR (xarxa d’anonimat), protocols segurs.

Adreçada a: personal del Servei de Llengües
Conducció: Sergi Robles
Dia i hora: 29 d’abril de 2022, d’11 a 12.30 h
Inscripció (fins al 26 d’abril)
Aula 4 de l’Aulari Central.

[6] Qualitat de la Informació, Aspectes Ètics i Sostenibilitat en l’Ús de les TIC

Motivació
Segona sessió del cicle de dues accions formatives sobre aspectes relacionats amb la competència digital (vegeu la primera) en què s’abordaran aspectes relacionats amb la qualitat, l’ètica i la sostenibilitat.

Programa
– Qualitat de la informació als mitjans de comunicació.
– Aspectes ètics en l’ús de les TIC.
– Sostenibilitat en l’ús de les TIC.

Adreçada a: personal del Servei de Llengües
Conducció: Josep Maria Basart
Dia i hora: 13 de maig de 2022, d’11 a 12.30 h
Inscripció (fins al 6 de maig)
Aula 4 de l’Aulari Central.

[7] Compartir Experiència al Servei de Llengües

Motivació
Com cada any, diversos professionals del Servei de Llengües expliquen projectes, experiències o iniciatives a la resta de membres del Servei a fi de compartir-los i fer-los visibles al centre.
Adreçada a: personal del Servei de Llengües

Programa
Conducció: pendent de determinar
Dia i hora: maig de 2022
Inscripció: pendent

[8] Sessió
Reservats els dies 29 i 30 de juny de 2022
[Descripció breu]
Adreçada a:
Programa
Conducció:
Dia i hora:
Inscripció