Aquest blog és un espai de recursos, documents i manuals d’ajuda destinat al personal de gestió i d’organització de comicis electorals a la UAB amb el sistema de votació electrònica.

 

La votació electrònica a la UAB es desenvolupa mitjançant una plataforma informàtica, comuna a totes les universitats públiques de Catalunya, promoguda des de l’ACUP i gestionada des del CSUC.