EUTDH-Turisme i Hoteleria UAB

"Líders en qualitat, perquè la qualitat ens fa líders"

Tag Archive 'estrangera'

nov. 24 2011

Noves incorporacions i nomenaments del professorat de l’EUTDH pel curs 2011-2012

Amb l’arribada del curs acadèmic 2011-2012, s’ha incorporat nou professorat a l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la Universitat Autònoma de Barcelona per oferir docència d’alta qualitat als alumnes matriculats al nostre Centre.

Tot seguit, us facilitem un llistat de les incorporacions de docents per al Grau en Turisme i el Graduat en Direcció Hotelera, i les assignatures que imparteixen:

Grau en Turisme

 • Primera Llengua estrangera I: Elaine Heyes, Paul Jutsum i Diane Sterling.

 • Segona Llengua estrangera I (Alemany I): Eva Auracher i Ute Prause.

 • Primera Llengua estrangera II: Elaine Heyes, Paul Jutsum i Diane Sterling.

 • Segona Llengua estrangera II (Alemany II): Robert Fritsche.

 • Primera Llengua estrangera III: Elaine Heyes, Paul Jutsum i Diane Sterling.

 • Primera Llengua estrangera IV: Elaine Hayes, Paul Jutsum i Diane Sterling.

 • Tercera Llengua estrangera: Eva Auracher i Katharina Hahn.

 • Guia de Turisme: M. Abril.

Graduat en Direcció Hotelera

 • Gestió i pràctica de cuina: Jean-Claude Arànega.

 • Gestió i pràctica de cuina i sala: Jean-Claude Arànega.

 • Màrketing d’hotels: Joan Valls.

 • Monitor d’allotjament: Eva Llorente.

 • Monitor de cuina: Ventura Mariné.

Donem la benvinguda als nostres nous professors a l’EUTDH i els hi desitgem un curs acadèmic molt profitós.


No hi ha comentaris

jul. 06 2011

Els graduats i graduades en Turisme de la UAB milloren el seu nivell d’anglès

Els estudiants del Grau en Turisme de la UAB que cursen l’assignatura de “Primera Llengua Estrangera IV (Anglès)” de 4t curs del pla d’estudis assoliran el nivell avançat (B2.2), d’acord a l’escala del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR) del Comitè d’Educació del Consell d’Europa i rebran al final una certificació del nivell de l’idioma per la UAB a través de l’EUTDH.

Gràcies a aquest nivell els estudiants seran capaços d’interactuar tant de forma oral com escrita, sobre temes d’interès general, els seus estudis o interessos personals, així com temes especialitzats i de certa complexitat relacionats amb la seva activitat professional o amb els seus estudis; i en diferents registres, bàsicament estàndard i col·loquial, però en graus de formalitat en alguns casos, i amb suficient coherència i precisió perquè puguin ser entesos per un nadiu sense gaire esforç.

Això s’aconsegueix mitjançant tasques que desenvolupin les diferents destreses (escoltar, parlar, llegir, escriure) en una diversitat de situacions i utilitzant les funcions lingüístiques, metalingüístiques i socialitzadores adequades als diferents contextos.

Aquesta és una actuació i contribució més de l’EUTDH adreçada a fer realitat el Campus d’Excel·lència Internacional de la Universitat Autònoma de Barcelona, després d’haver-se adaptat amb èxit a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior.


No hi ha comentaris

oct. 21 2010

Els graduats i graduades en Turisme de la UAB milloren el seu nivell d’anglès

Els estudiants del Grau en Turisme de la UAB que cursen l’assignatura de “Primera Llengua Estrangera IV (Anglès)” de 4t curs del pla d’estudis assoliran el nivell avançat (B2.2), d’acord a l’escala del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR) del Comitè d’Educació del Consell d’Europa i rebran al final una certificació del nivell de l’idioma per la UAB a través de l’EUTDH.

Gràcies a aquest nivell els estudiants seran capaços d’interactuar tant de forma oral com escrita, sobre temes d’interès general, els seus estudis o interessos personals, així com temes especialitzats i de certa complexitat relacionats amb la seva activitat professional o amb els seus estudis; i en diferents registres, bàsicament estàndard i col·loquial, però en graus de formalitat en alguns casos, i amb suficient coherència i precisió perquè puguin ser entesos per un nadiu sense gaire esforç.

Això s’aconsegueix mitjançant tasques que desenvolupin les diferents destreses (escoltar, parlar, llegir, escriure) en una diversitat de situacions i utilitzant les funcions lingüístiques, metalingüístiques i socialitzadores adequades als diferents contextos.

Aquesta és una actuació i contribució més de l’EUTDH adreçada a fer realitat el Campus d’Excel·lència Internacional de la Universitat Autònoma de Barcelona.


No hi ha comentaris