EUTDH-Turisme i Hoteleria UAB

"Líders en qualitat, perquè la qualitat ens fa líders"

set. 29 2010

Resultats de la prova del SIMTEST per als estudiants de l’EUTDH

Com cada nou curs acadèmic, el passat dilluns 13 de setembre de 2010, els estudiants de primer curs del Grau en Turisme van realitzar les proves de nivell d’anglès.

Aquesta prova es realitza mitjançant una prova de nivell amb suport informàtic – el Simtest – i una entrevista personal en anglès, que permet fer una prospecció inicial del nivell dels alumnes abans de començar les classes d’anglès a l’Escola, i així establir un punt de partida que ajudi a la preparació del curs, tant pel que fa al professorat d’idiomes com a cada alumne/a. Partint del resultat de la prova i de l’entrevista, s’informa l’alumne/a sobre la seva situació respecte al nivell requerit, a la vegada que se li donen unes primeres orientacions per treure el màxim profit dels cursos que desenvoluparà al centre.
En el cas que hi hagi alumnes que tinguin un nivell més alt que el que es requereix, es formaran grups “fast track” que permetran als alumnes continuar millorant la seva formació idiomàtica.

Es mantenen les xifres d’alumnes de nou accés matriculats a l’assignatura de primera llengua estrangera I, que tenen el nivell idoni per seguir les classes del nivell B1 que és el que assoliran a finals del primer curs. Als alumnes que tenen alguna mancança en alguna de les àrees que es desenvoluparan al llarg del curs se’ls ha informat de la importància de reforçar les classes al centre a través d’un seguiment més individualitzat amb la realització d’altres activitats (lectures, material addicional, intercanvis, etc.) per tal d’aconseguir el nivell recomanat a final de curs.


This entry was posted on Dimecres, 29 setembre, 2010 at 10:05 and is filed under alumnes, Grau de Turisme, idiomes. You can follow any responses to this entry through the feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Deixa un comentari

You must be logged in to post a comment.