EUTDH-Turisme i Hoteleria UAB

“Líders en qualitat, perquè la qualitat ens fa líders”

Set 28 2010

Curs pont del Grau en Turisme pels diplomats i diplomades de la UAB i d’altres Universitats

L’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la UAB ofereix la possibilitat, a partir d’aquest curs 2010-2011, per tal que els estudiants diplomats/diplomades en Turisme puguin obtenir una titulació adaptada a l’Espai Europeu com és el Grau de Turisme.

Tot això ha estat possible gràcies a que l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera que ha vingut impartint la Diplomatura de Turisme des de l’any 1997, va implementar de forma simultània el curs 2009-2010 els quatre cursos del Pla d’estudis del Grau en Turisme. Aquesta decisió es ratificà pel fet que el centre, en el marc de la Universitat Autònoma de Barcelona, va ser pioner en l’adaptació del Pla d’ Estudis al Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), iniciant el curs 2005-2006 el procés d’adaptació a aquest sistema amb l’estructuració dels estudis seguint el sistema de crèdits europeu (ECTS), metodologia que va ser aplicada en la impartició dels estudis de Diplomatura en Turisme des d’aquell moment, a la vegada que va servir com a experiència en l’elaboració del Pla d’Estudis del Grau en Turisme iniciat en el curs anterior, i que ara permet oferir la possibilitat als estudiants ja diplomats/des per tal que puguin gaudir de les mateixes avantatges formatives que els alumnes actuals.

El Centre creu que el fet de que des dels seus orígens la Diplomatura en Turisme hagi tingut com a eixos fonamentals de la seva formació donar al seu alumnat la capacitat y competències necessàries per afrontar situacions i saber interaccionar amb la societat, aquest és un punt de partida per tal de decidir-se a millorar la seva formació i titulació amb l’obtenció del Grau en Turisme.

A la intenció inicial de millora formativa s’uneix la petició del sector que de forma reiterada ha estat sol·licitant una major qualificació pels titulats universitaris en Turisme i que aquests puguin accedir amb la titulació adequada als llocs professionals més alts a la piràmide de l’organització, permetent elevar la competitivitat de les empreses, els seus productes i activitats, millorant la qualitat i la cultura del servei, i permetent també un millor accés al mercat laboral amb totes les competències necessàries.

Els futurs retitulats en Turisme per la UAB, podran ampliar els seus estudis amb més facilitat en un altre país europeu, al mateix temps que tindran la possibilitat de treballar en el mercat laboral europeu, conèixer altres realitats i cultures, tenint en compte que en molts països europeus l’EEES és una realitat que ha aportat experiències positives i enriquidores.

La proposta de retitulació que es presenta s’adreça a tots els diplomats i diplomades en Turisme, encara que cal realitzar una distinció en funció de l’origen d’aquests:

  • A) Els diplomats/diplomades de Turisme per l’Escola Universitària de Turisme de la UAB, han de cursar i superar un mínim de 42 ECTS.

  • B) Els diplomats/diplomades de Turisme per altres universitats, han de cursar i superar un mínim de 60 ECTS.

Per tal de facilitar als ja diplomats/diplomades la realització d’aquest curs pont i permetre la conciliació formativa i laboral, s’ha realitzat una oferta de cursos concentrada els divendres tarda i dissabtes al matí, a la vegada que es permet als/les alumnes del Curs Pont escollir també les assignatures ofertades en els horaris del curs de Grau ordinari, adaptant-se als calendaris i horaris que estiguin establerts.

El Curs Pont d’Adaptació al Grau s’iniciarà el divendres 1 d’octubre de 2010.


This entry was posted on Dimarts, 28 Setembre, 2010 at 16:44 and is filed under alumnes, cursos, estudis, Futurs alumnes, Grau de Turisme. You can follow any responses to this entry through the feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Deixa un comentari

You must be logged in to post a comment.