EUTDH-Turisme i Hoteleria UAB

“Líders en qualitat, perquè la qualitat ens fa líders”

Archive for setembre, 2010

set. 30 2010

Nanocurs: ‘Com es fa un tast de vins’

Posted in cursos |

Aquest curs està enfocat a ser una breu primera aproximació al coneixement de l’enologia i del món del tast de vins.

Temari

Introducció al tast

 • Nocions fisiològiques.

 • Olors d’elements relacionats amb el vi.

 • Tast de substàncies elementals.

 • Què és una fitxa de degustació?

 • Tast de vins.

Tast pràctic de vins

 • Introducció.

 • Tast cec de vins.

Dia: Dijous, 14 d’octubre de 2010.

Horari: de 17:30 a 20:30 h.

Professor: José Luís García.

Preu del Curs: 25€

Hores de docència: 3 hores

Lloc: Aula de Tast de l’EUTDH-UAB.

Tipus: Classe magistral.

Nº de Places: 20

*S’inclou tast.

 

Per a més informació i inscripcions, contacteu amb:

Sra. Carme Puigpinós

Secretària de Coordinació dels Cursos d’Especialització

E-mail: carme.puigpinos@uab.cat

Tel: 93 592 97 12

Fax: 93 581 74 95

O visiteu també la pàgina web dels Cursos d’Especialització ‘Nanocursos’ de l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la UAB.


No hi ha comentaris

set. 29 2010

Resultats de la prova del SIMTEST per als estudiants de l’EUTDH

Com cada nou curs acadèmic, el passat dilluns 13 de setembre de 2010, els estudiants de primer curs del Grau en Turisme van realitzar les proves de nivell d’anglès.

Aquesta prova es realitza mitjançant una prova de nivell amb suport informàtic – el Simtest – i una entrevista personal en anglès, que permet fer una prospecció inicial del nivell dels alumnes abans de començar les classes d’anglès a l’Escola, i així establir un punt de partida que ajudi a la preparació del curs, tant pel que fa al professorat d’idiomes com a cada alumne/a. Partint del resultat de la prova i de l’entrevista, s’informa l’alumne/a sobre la seva situació respecte al nivell requerit, a la vegada que se li donen unes primeres orientacions per treure el màxim profit dels cursos que desenvoluparà al centre.
En el cas que hi hagi alumnes que tinguin un nivell més alt que el que es requereix, es formaran grups “fast track” que permetran als alumnes continuar millorant la seva formació idiomàtica.

Es mantenen les xifres d’alumnes de nou accés matriculats a l’assignatura de primera llengua estrangera I, que tenen el nivell idoni per seguir les classes del nivell B1 que és el que assoliran a finals del primer curs. Als alumnes que tenen alguna mancança en alguna de les àrees que es desenvoluparan al llarg del curs se’ls ha informat de la importància de reforçar les classes al centre a través d’un seguiment més individualitzat amb la realització d’altres activitats (lectures, material addicional, intercanvis, etc.) per tal d’aconseguir el nivell recomanat a final de curs.


No hi ha comentaris

set. 28 2010

Curs pont del Grau en Turisme pels diplomats i diplomades de la UAB i d’altres Universitats

L’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la UAB ofereix la possibilitat, a partir d’aquest curs 2010-2011, per tal que els estudiants diplomats/diplomades en Turisme puguin obtenir una titulació adaptada a l’Espai Europeu com és el Grau de Turisme.

Tot això ha estat possible gràcies a que l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera que ha vingut impartint la Diplomatura de Turisme des de l’any 1997, va implementar de forma simultània el curs 2009-2010 els quatre cursos del Pla d’estudis del Grau en Turisme. Aquesta decisió es ratificà pel fet que el centre, en el marc de la Universitat Autònoma de Barcelona, va ser pioner en l’adaptació del Pla d’ Estudis al Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), iniciant el curs 2005-2006 el procés d’adaptació a aquest sistema amb l’estructuració dels estudis seguint el sistema de crèdits europeu (ECTS), metodologia que va ser aplicada en la impartició dels estudis de Diplomatura en Turisme des d’aquell moment, a la vegada que va servir com a experiència en l’elaboració del Pla d’Estudis del Grau en Turisme iniciat en el curs anterior, i que ara permet oferir la possibilitat als estudiants ja diplomats/des per tal que puguin gaudir de les mateixes avantatges formatives que els alumnes actuals.

El Centre creu que el fet de que des dels seus orígens la Diplomatura en Turisme hagi tingut com a eixos fonamentals de la seva formació donar al seu alumnat la capacitat y competències necessàries per afrontar situacions i saber interaccionar amb la societat, aquest és un punt de partida per tal de decidir-se a millorar la seva formació i titulació amb l’obtenció del Grau en Turisme.

A la intenció inicial de millora formativa s’uneix la petició del sector que de forma reiterada ha estat sol·licitant una major qualificació pels titulats universitaris en Turisme i que aquests puguin accedir amb la titulació adequada als llocs professionals més alts a la piràmide de l’organització, permetent elevar la competitivitat de les empreses, els seus productes i activitats, millorant la qualitat i la cultura del servei, i permetent també un millor accés al mercat laboral amb totes les competències necessàries.

Els futurs retitulats en Turisme per la UAB, podran ampliar els seus estudis amb més facilitat en un altre país europeu, al mateix temps que tindran la possibilitat de treballar en el mercat laboral europeu, conèixer altres realitats i cultures, tenint en compte que en molts països europeus l’EEES és una realitat que ha aportat experiències positives i enriquidores.

La proposta de retitulació que es presenta s’adreça a tots els diplomats i diplomades en Turisme, encara que cal realitzar una distinció en funció de l’origen d’aquests:

 • A) Els diplomats/diplomades de Turisme per l’Escola Universitària de Turisme de la UAB, han de cursar i superar un mínim de 42 ECTS.

 • B) Els diplomats/diplomades de Turisme per altres universitats, han de cursar i superar un mínim de 60 ECTS.

Per tal de facilitar als ja diplomats/diplomades la realització d’aquest curs pont i permetre la conciliació formativa i laboral, s’ha realitzat una oferta de cursos concentrada els divendres tarda i dissabtes al matí, a la vegada que es permet als/les alumnes del Curs Pont escollir també les assignatures ofertades en els horaris del curs de Grau ordinari, adaptant-se als calendaris i horaris que estiguin establerts.

El Curs Pont d’Adaptació al Grau s’iniciarà el divendres 1 d’octubre de 2010.


No hi ha comentaris

set. 27 2010

Últims dies per inscriure’s als Màsters i Postgraus presencials de l’EUTDH per al curs 2010-2011

Estudis de Màster i Postgrau en Turisme, Direcció Hotelera, Gestió d’Esdeveniments -Turisme de Negocis i Turisme Accessible

Preinscripció: de l’1 de juny al 30 de setembre de 2010
Matrícula: Octubre del 2010
E-mail: fcontinuada.eutdh@uab.cat

Estudis de Màster en:

 • Gestió i Organització d’Esdeveniments – Turisme de Negocis (11a Edició)
  Inici: 25/10/2010 Finalització: 04/05/2011
  Coordinació Acadèmica: mgoetn.eutdh@bcf.es
  Import inscripció : 1.500,00 Euros (inclòs en el preu total de la matrícula)
  Import matrícula: 5.900,00 Euros
 • MBA en Gestió Hotelera (10a Edició)
  Inici: 21/10/2010 Finalització: 14/05/2011
  Coordinació Acadèmica: daniel.blabia@uab.es ; victor.gimenez@uab.es
  Import inscripció : 1.500,00 Euros (inclòs en el preu total de la matrícula)
  Import matrícula: 6.240,00 Euros
 • Gestió del Turisme per a Tothom – Turisme Accessible (3a Edició)
  Inici: 23/10/2010 Finalització: 29/05/2011
  Coordinació Acadèmica: magda.cayon@uab.es
  Import inscripció : 1.500,00 Euros (inclòs en el preu total de la matrícula)
  Import matrícula: 6.000,00 Euros

Diplomatures de Postgrau en:

 • Gestió i Organització d’Esdeveniments – Turisme de Negocis (11a Edició)
  Inici: 25/10/2010 Finalització: 04/05/2011
  Coordinació Acadèmica: mgoetn.eutdh@bcf.es
  Import inscripció : 1.000,00 Euros (inclòs en el preu total de la matrícula)
  Import matrícula: 4.650,00 Euros
 • Màrqueting i Finances Hoteleres (4a Edició)
  Inici: 17/12/2010 Finalització: 31/03/2011
  Coordinació Acadèmica: daniel.blabia@uab.es ; victor.gimenez@uab.es
  Import inscripció : 1.000,00 Euros (inclòs en el preu total de la matrícula)
  Import matrícula: 4.350,00 Euros
 • Tècniques en Gestió i Assessorament a les Agències de Viatge (3a Edició)
  Inici: 28/10/2010 Finalització: 18/06/2011
  Informació: fcontinuada.eutdh@uab.cat
  Import inscripció: 750,00 Euros (inclòs en el preu total de la matrícula)
  Import matrícula: 3.000,00 Euros

Per a més informació, visiteu el web de l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la Universitat Autònoma de Barcelona: http://www.eutdh.cat


No hi ha comentaris

set. 23 2010

L’EUTDH col·labora una edició més amb el ‘Programa Argó’ de la UAB

Un curs més, l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera ha col·laborat amb el Programa Argó de la UAB, consistent en donar assessorament, orientació i suport als estudiants de batxillerat i de cicles formatius que desitgin apropar-se a la Universitat.

L‘EUTDH ha acollit en pràctiques a l’Hotel-Escola Campus, i en els departaments de recepció, comercial i cuina a 6 alumnes de Secundària, i 2 més han realitzat tasques a Vila Universitària, durant el període comprès entre el 29 de juny al 15 de juliol de 2010, en horari de dilluns a dijous. També se’ls hi ha facilitat orientació i informacions sobre el Grau en Turisme i el futur Grau en Direcció Hotelera de la nostra Escola.

Els alumnes participants en aquesta edició del Programa Argó procedien d’instituts de Viladecavalls, Sant Joan Despí, Sabadell, Martorell, Pallejà i de L’Atmella del Vallès.


No hi ha comentaris

set. 22 2010

Més institucions donen suport al futur títol oficial de Grau en Direcció Hotelera

L’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la Universitat Autònoma de Barcelona té previst posar en funcionament el nou Grau en Direcció Hotelera durant el proper curs 2011-2012, setembre de 2011, un cop hagi estat aprovat pel Ministerio de Educación, Consejo de Universidades i verificat per l’Agencia Nacional de Evaluación de Calidad y Acreditación (ANECA).

El títol del Grau en l’àmbit de Direcció Hotelera ofereix un pla d’estudis propi i innovador amb una estructura de quatre cursos específica i singular, diferenciada del Grau en Turisme, desenvolupada amb la participació del sector hoteler, que permetrà l’augment del nivell d’excel·lència, així com la millora i la racionalització de l’oferta actual de formació, orientada a Europa i adaptada a l’EEES , impartida per l’EUTDH en el Campus de la UAB amb un Hotel-Escola com a espai de pràctiques, i centre d’ensenyament que porta més de 15 anys impartint formació turística i hotelera amb indubtable èxit i amb una alta qualitat en la seva docència i recerca.

En aquesta segona sèrie d’institucions del Sector que han recolzat totalment la creació i el pla d’estudis del nou Grau en Direcció Hotelera de l’EUTDH es troben entre d’altres algunes entitats significatives com són:

 • Consorci de Turisme del Vallès Occidental.

 • Secretaria d’Estat de Turisme del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

 • Ajuntament de Palau – solità i Plegamans.

 • Ajuntament de Barberà del Vallès.

 • Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.

 • Ros Development & Planning SL.

 • Fundació de la Universitat Autónoma de Barcelona.

La transformació del Graduat en Direcció Hotelera, actualment com a títol propi, a titulació universitària de Grau de tipus oficial, ajudarà al model professional, a les empreses hoteleres i d’allotjament turístic a millorar la seva competivitat, rentabilitat i qualitat i innovació en la prestació del servei. D’entre les iniciatives com la què impulsa l’EUTDH des de 1993 la aposta per la creació del títol oficial en Direcció Hotelera és la més potent en una formació líder i ajustada a la realitat i suposa la prova més real del compromís de la UAB amb el Sector.


No hi ha comentaris

set. 21 2010

La Universitat Autònoma de Barcelona assumeix la gestió de l’Hotel Campus

Posted in General, practiques |

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), fidel al seu caràcter pioner en l’oferta dels espais i serveis universitaris per a activitats turístiques, d’oci o negoci, s’ha fet càrrec, des del passat 1 d’agost, de la gestió d’un dels serveis més emblemàtics del campus, l’Hotel, a través de la Fundació UAB.

L’Hotel Campus, l’únic establiment hoteler ubicat en un campus universitari espanyol, va ser inaugurat a principis dels anys 90 i compta amb 104 habitacions dobles i diverses sales modulars per hostatjar tota mena d’activitats, a més d’una àmplia oferta de restauració.

Des dels seus inicis, l’Hotel, que fins ara ha estat gestionat per diversos grups hotelers, ha donat un bon servei i ha gaudit de la confiança dels usuaris de la pròpia comunitat universitària i dels més de trenta centres de recerca, empreses i instituts diversos que conformen el Parc de Recerca de la UAB, per organitzar-hi congressos, reunions i d’altres activitats. També moltes empreses de la zona del Vallès, institucions i particulars l’han triat per celebrar-hi convencions, presentacions de producte, cursos de formació, actes socials i tot tipus d’esdeveniments. A més, l’Hotel Campus col·labora amb la tasca docent universitària esdevenint un centre de pràctiques de privilegi pels alumnes de l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la UAB.

A tan sols 25 km de Barcelona ciutat i amb una excel·lent xarxa viària i de transport públic, l’hotel de la Universitat Autònoma de Barcelona està envoltat d’un entorn natural de 230 ha. i posa a l’abast dels seus clients tots els serveis i instal·lacions del campus. Amb aquesta nova etapa de gestió de l’Hotel Campus, liderada per la mateixa universitat, la UAB reforça el seu rol capdavanter d’obertura a la societat, i expressa la seva voluntat d’oferir el millor servei als seus usuaris, tant de dins com de fora de l’àmbit universitari.


No hi ha comentaris

set. 20 2010

10è Aniversari del Màster en Gestió i Organització d’Esdeveniments – Turisme de Negocis de la UAB

Durant el curs 2009-2010 s’ha impartit la 10a edició del ‘Màster en Gestió i Organització d’Esdeveniments – Turisme de Negocis’ organitzat per EUTDH de la UAB, màster líder a nivell internacional en el seu àmbit.

En el decurs d’aquests 10 anys, el Màster ha format centenars de professionals, molts dels quals ocupen llocs de responsabilitat tant en el sector privat, com en l’administració pública, d’arreu del món. Aquesta és la satisfacció més gran de la nostra trajectòria.

L’èxit del Màster és difícil d’atribuir perquè són moltes les persones, institucions i empreses que hi han col·laborat. No obstant, el primer col·lectiu que té la clau de l’èxit és el format pels alumnes i professors del Màster que durant aquest temps han aportat la confiança, la professionalitat i els resultats, augmentant any darrera any els nivells de qualitat de l’ensenyament. I per suposat a l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la Universitat Autònoma de Barcelona que ha estat la promotora, la sostenidora i l’animadora del Màster, destacant-ne la visió de futur que en el seu moment va animar la iniciativa i que en l’actualitat garanteix l’esdevenir.

En l’èxit del Màster també hi ha hagut factors exògens que han interactuat. Barcelona és una ciutat líder mundial en turisme i, específicament, en turisme de negocis. Això, més enllà de la marca ha aportat professionals, empreses, pràctiques pels estudiants, col·laboracions, visites acadèmiques i entorn al Màster. I la Universitat Autònoma de Barcelona, una gran universitat de prestigi contrastat i referent internacional.

No obstant, aquest èxit aconseguit, lluny de conduir-nos a l’autocomplaença, ens obliga a la millora continuada, adaptant el programa del Màster a les variacions del mercat, cercant els millors professionals pel cos docent, innovant en la gestió i la programació, internacionalitzant el màster i, en definitiva, afegint permanentment valor i cercant l’excel·lència en l’experiència de participar en el màster.

Amb aquest esperit de constant superació, en els darrers anys, s’ha obtingut el suport de Barcelona Convention Bureau i el màster ha estat certificat pel MPI. Tanmateix, s’ha col·laborat amb empreses com Apple Tree, WTC… i s’han realitzat convenis de pràctiques amb: Advance Music (Sònar), Amnistia Internacional, Auditori de Sant Cugat, BCM Group, Bestours, Equipo Singular, Eventoplus, Fira de Sabadell, Global Events, Hesperia Tower, Hosmark Azafatas, Hotel Arts, Intermón Oxfam, Lleida Convention Bureau, Mª Paz Rivero & Asociados S.L., Madrid Convention Bureau, MCI Group, Premium training and events, SL, Primavera Sound, Santiago de Compostela Convention Bureau, Seven Esports, Sitges Convetion Bureau, Solfesa, Sonrisas de Bombay, Torrents & Friends, World Trade Center, Wow.

La co-direcció del Màster entre l’EUTDH-UAB i BCF Consultors des de el curs 2008-2009 ha estat també una aposta innovadora i valenta des de la universitat, ja que s’ha traduït organitzativament l’objectiu professionalitzador del Màster, aportant per una banda l’EUTDH la rigorositat i experiència acadèmica i, per l’altra banda, BCF Consultors la seva experiència en el sector.

Per acabar, explicitar que som conscients dels reptes que hem d’assolir i manifestar que estem compromesos per assolir-los i, agrair reiteradament a totes les persones que han fet possible arribar fins aquí llur col·laboració i emplaçar-les per continuar. Moltes gràcies.

Miquel Flamarich
Director del ‘Màster en Gestió i Organització d’Esdeveniments – Turisme de Negocis’.


No hi ha comentaris

set. 20 2010

Nanocurs: ‘Maridatge de formatge i vins’

Posted in cursos |

Aquest curs és una breu introducció al coneixement i bases sobre el maridatge entre formatges i vins.

Temari:

 • Bases del Maridatge.
 • Conceptes bàsics.
 • El Maridatge avui dia .
 • Com es fa un tast.
 • Busquem el Maridatge.
 • Maridar sobre el vi, sobre el plat o sobre el gust.
 • Diferents formatges i els seus maridatges.
Dia: Dijous, 30 de setembre de 2010.Horari: de 17:30 a 20:30 h.Professors: José Luís García i Marc Grañó.

Preu del Curs: 25€

Hores de docència: 3 hores

Lloc: Aula de Demostració de l’EUTDH-UAB.

Tipus: Classe magistral.

Nº de Places: 20

*S’inclou degustació.

Per a més informació i inscripcions, contacteu amb:

Sra. Carme Puigpinós

Secretària de Coordinació dels Cursos d’Especialització

E-mail: carme.puigpinos@uab.cat

Tel: 93 592 97 12

Fax: 93 581 74 95

O visiteu també la pàgina web dels Cursos d’Especialització ‘Nanocursos’ de l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la UAB.


No hi ha comentaris

set. 17 2010

Oferta de ‘Nanocursos’ per al 1er semestre 2010-2011

Posted in alumnes, cursos |

L’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera (EUTDH) de la Universitat Autònoma de Barcelona proposa la realització dels ‘Nanocursos’, cursos intensius d’especialització que es porten a terme en una única sessió, i en els quals els assistents s’endinsen a coneixements introductoris i molt específics de diverses matèries vinculades amb el món de la gastronomia, cocteleria i enologia.

Els Nanocursos que s’ofereixen aquest primer semestre són:

 • ‘Cuina per amics’ (28 de setembre). Horari de 13 a 16 hores. Preu: 35 euros.

 • ‘Maridatge de formatge i vins’ (30 de setembre). Horari de 17:30 a 20:30 hores. Preu: 25 euros.

 • ‘Com es fa un tast de vins’ (14 d’octubre). Horari de 17 a 20 hores. Preu: 25 euros.

 • ‘Textures i còctels’ (20 d’octubre). Horari de 17 a 20 hores. Preu: 25 euros.

 • ‘El foie’ (17 de novembre). Horari de 17 a 20 hores. Preu: 30 euros.

Web dels Nanocursos de l’EUTDH:

http://www.eutdh.cat/articles-mostra-3106-cat-nanocursos_cursos_despecialitzacio_2010_2011.htm

Per a més informació i inscripcions, contacteu amb:

Sra. Carme Puigpinós.
E-mail: carme.puigpinos@uab.cat
Tel. 93 592 97 12
Web: http://www.eutdh.cat


No hi ha comentaris

Next »