EUTDH-Turisme i Hoteleria UAB

"Líders en qualitat, perquè la qualitat ens fa líders"

nov. 27 2009

L’EUTDH serà avaluada pel Comitè d’Avaluació Extern de l’Agència de Qualitat del Sistema Universitari

A principis de setembre de 2008, la Generalitat de Catalunya a través de la Agència de la Qualitat del Sistema Universitari (AQU) va comunicar el propòsit de la Direcció General d’Universitats d’aplicar el Programa d’Avaluació de Centres Adscrits al nostre Centre, atès la necessitat de passar per aquest programa si es volia impartir els nous Títols de Grau i de Postgrau adaptats a l’EEES i també per tal de millorar i estimular nivells d’excel·lència en les actuacions acadèmiques als centres universitaris. 

A partir de l’inici del procés, al maig del 2009, s’han realitzat tots els requisits formals i administratius necessaris, entre d’altres, la signatura del conveni corresponent entre l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera i l’AQU, el nomenament dels membres del Comitè d’Avaluació Intern (CAI) de l’EUTDH,  així com diverses gestions i actuacions derivades del procés.

El procés d’avaluació ha comportat seguir una guia específica emesa per l’AQU, diferent d’anteriors, però que conserva moltes característiques comuns a altres processos realitzats d’avaluació per part de l’EUTDH  (formació interna o externa, reunions preparatòries, estudi de la documentació, reunions de treball, elaboració d’un Informe Intern, visita d’un comitè extern, …), cal recordar en el seu moment els casos de les avaluacions de les titulacions de Direcció Hotelera i Turisme.

Entre els mesos de juny i setembre de 2009, s’ha elaborat l’Informe Intern d’Autoavaluació per part del nostre CAI que ha estat lliurat a la AQU, en temps i forma, i que s’ajusta perfectament als criteris de la guia a l’efecte.

La segona part del procés d’avaluació correspon a la visita del Comitè d’Avaluació Externa (CAE) que tindrà lloc els dies 14 i 15 de desembre de 2009 a l’EUTDH. Aquesta visita comportarà reunions i entrevistes amb diferents grups de persones de la comunitat universitària: estudiants, graduats, professorat, personal d’administració i serveis, equip de direcció, membres del CAI, representats de la societat, …A partir de la qual s’elaborarà un informe extern que serà lliurat a la UAB i EUTDH pel seu estudi i presentació de les corresponents al·legacions, si s’escau.
Finalment, s’acabarà el procés amb un Informe Final que es farà públic i hauria d’ajudar a la millora del comportament acadèmic de l’EUTDH.


This entry was posted on Divendres, 27 novembre, 2009 at 13:10 and is filed under Grau de Turisme, Grau en Direcció Hotelera, Informes, qualitat, Visites. You can follow any responses to this entry through the feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Deixa un comentari

You must be logged in to post a comment.