EUTDH-Turisme i Hoteleria UAB

“Líders en qualitat, perquè la qualitat ens fa líders”

Nov 26 2009

L’EUTDH-UAB i el Sector col·laboren en l’elaboració del futur Grau en Direcció Hotelera

L’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera (EUTDH) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha dissenyat i elaborat el pla d’estudis del futur Grau en Direcció Hotelera, com a títol oficial universitari de 4 anys equivalent a la Llicenciatura i homologable a nivel europeu, amb el suport, la col·laboració i assessorament del Sector. Està previst que aquest nou Grau entri en funcionament al setembre de 2010 amb la perspectiva del curs 2010-2011, després que hagi estat aprovat pel Ministerio de Educación i l’Agencia Nacional de Evaluación de Calidad y Acreditación (ANECA). Està orientat cap a l’administració hotelera amb objectius (competències i contingut) comuns del turisme, propis dels negocis i de l’administració, distintius de la universitat i específics de la indústria hotelera i de la restauració, amb un fort component pràctic que combina aspectes operatius i gerencials.

La creació d’aquesta titulació respón a diversos factors: la demanda laboral expressada per les empreses on aquest tipus de perfil professional presta el seus serveis, l’aposta del Sector per una formació específica i independent de la de Turisme, la demanda potencial dels estudiants, i la demanda actual entre alumnes i professionals que ambicionen millorar els seus nivells professionals. Suposa la reforma i l’adaptació de l’actual títol de Graduat, propi de la UAB i que s’imparteix des del 1993, a l’Espai Europeu d’Educació Superior (Pla Bolonya) en el procés de convergència europeu.

La UAB, fidel als seus orígens i en el marc del desenvolupament dels seus objectius, ha sabut situar en un mateix centre els dos Graus, Turisme i Direcció Hotelera, i, a més, ubicar en el Campus de la Universitat un Hotel-Escola propi per desenvolupar la formació pràctica a tots els nivells segons un model singular de concepció docent, organització de pràctiques internes i externes, i de tutorització i monitorització. Per l’EUTDH és indubtable que, en l’actualitat, les estratègies formatives han de ser basades amb la qualitat i en la innovació de les activitats docents, en l’empleabilitat més enllà del mercat laboral europeu, en la internacionalització dels estudis, en la comunicació permanent amb el Sector i els agents socials, i en el foment de la recerca en el sector hoteler.

Iniciatives tals com la què impulsa la UAB, de transformació de la titulació universitària en oficial, i d’altres equivalents, ajudaran al model professional, i a les empreses hoteleres i d’allotjament turístic a millorar la seva competivitat, rentabilitat i qualitat en la prestació del servei.


This entry was posted on Dijous, 26 Novembre, 2009 at 12:24 and is filed under estudis, Grau en Direcció Hotelera. You can follow any responses to this entry through the feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Deixa un comentari

You must be logged in to post a comment.