EUTDH-Turisme i Hoteleria UAB

“Líders en qualitat, perquè la qualitat ens fa líders”

Archive for novembre, 2009

nov. 27 2009

L’EUTDH serà avaluada pel Comitè d’Avaluació Extern de l’Agència de Qualitat del Sistema Universitari

A principis de setembre de 2008, la Generalitat de Catalunya a través de la Agència de la Qualitat del Sistema Universitari (AQU) va comunicar el propòsit de la Direcció General d’Universitats d’aplicar el Programa d’Avaluació de Centres Adscrits al nostre Centre, atès la necessitat de passar per aquest programa si es volia impartir els nous Títols de Grau i de Postgrau adaptats a l’EEES i també per tal de millorar i estimular nivells d’excel·lència en les actuacions acadèmiques als centres universitaris. 

A partir de l’inici del procés, al maig del 2009, s’han realitzat tots els requisits formals i administratius necessaris, entre d’altres, la signatura del conveni corresponent entre l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera i l’AQU, el nomenament dels membres del Comitè d’Avaluació Intern (CAI) de l’EUTDH,  així com diverses gestions i actuacions derivades del procés.

El procés d’avaluació ha comportat seguir una guia específica emesa per l’AQU, diferent d’anteriors, però que conserva moltes característiques comuns a altres processos realitzats d’avaluació per part de l’EUTDH  (formació interna o externa, reunions preparatòries, estudi de la documentació, reunions de treball, elaboració d’un Informe Intern, visita d’un comitè extern, …), cal recordar en el seu moment els casos de les avaluacions de les titulacions de Direcció Hotelera i Turisme.

Entre els mesos de juny i setembre de 2009, s’ha elaborat l’Informe Intern d’Autoavaluació per part del nostre CAI que ha estat lliurat a la AQU, en temps i forma, i que s’ajusta perfectament als criteris de la guia a l’efecte.

La segona part del procés d’avaluació correspon a la visita del Comitè d’Avaluació Externa (CAE) que tindrà lloc els dies 14 i 15 de desembre de 2009 a l’EUTDH. Aquesta visita comportarà reunions i entrevistes amb diferents grups de persones de la comunitat universitària: estudiants, graduats, professorat, personal d’administració i serveis, equip de direcció, membres del CAI, representats de la societat, …A partir de la qual s’elaborarà un informe extern que serà lliurat a la UAB i EUTDH pel seu estudi i presentació de les corresponents al·legacions, si s’escau.
Finalment, s’acabarà el procés amb un Informe Final que es farà públic i hauria d’ajudar a la millora del comportament acadèmic de l’EUTDH.


No hi ha comentaris

nov. 26 2009

L’EUTDH-UAB i el Sector col·laboren en l’elaboració del futur Grau en Direcció Hotelera

L’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera (EUTDH) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha dissenyat i elaborat el pla d’estudis del futur Grau en Direcció Hotelera, com a títol oficial universitari de 4 anys equivalent a la Llicenciatura i homologable a nivel europeu, amb el suport, la col·laboració i assessorament del Sector. Està previst que aquest nou Grau entri en funcionament al setembre de 2010 amb la perspectiva del curs 2010-2011, després que hagi estat aprovat pel Ministerio de Educación i l’Agencia Nacional de Evaluación de Calidad y Acreditación (ANECA). Està orientat cap a l’administració hotelera amb objectius (competències i contingut) comuns del turisme, propis dels negocis i de l’administració, distintius de la universitat i específics de la indústria hotelera i de la restauració, amb un fort component pràctic que combina aspectes operatius i gerencials.

La creació d’aquesta titulació respón a diversos factors: la demanda laboral expressada per les empreses on aquest tipus de perfil professional presta el seus serveis, l’aposta del Sector per una formació específica i independent de la de Turisme, la demanda potencial dels estudiants, i la demanda actual entre alumnes i professionals que ambicionen millorar els seus nivells professionals. Suposa la reforma i l’adaptació de l’actual títol de Graduat, propi de la UAB i que s’imparteix des del 1993, a l’Espai Europeu d’Educació Superior (Pla Bolonya) en el procés de convergència europeu.

La UAB, fidel als seus orígens i en el marc del desenvolupament dels seus objectius, ha sabut situar en un mateix centre els dos Graus, Turisme i Direcció Hotelera, i, a més, ubicar en el Campus de la Universitat un Hotel-Escola propi per desenvolupar la formació pràctica a tots els nivells segons un model singular de concepció docent, organització de pràctiques internes i externes, i de tutorització i monitorització. Per l’EUTDH és indubtable que, en l’actualitat, les estratègies formatives han de ser basades amb la qualitat i en la innovació de les activitats docents, en l’empleabilitat més enllà del mercat laboral europeu, en la internacionalització dels estudis, en la comunicació permanent amb el Sector i els agents socials, i en el foment de la recerca en el sector hoteler.

Iniciatives tals com la què impulsa la UAB, de transformació de la titulació universitària en oficial, i d’altres equivalents, ajudaran al model professional, i a les empreses hoteleres i d’allotjament turístic a millorar la seva competivitat, rentabilitat i qualitat en la prestació del servei.


No hi ha comentaris

nov. 24 2009

Inserció laboral del 80% dels titulats/des en Turisme i Direcció Hotelera de la UAB

Posted in General |

Us presentem el video realitzat pel Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya sobre l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la Universitat Autònoma de Barcelona al 2008.

Inserció laboral del 80% dels titutalts/des en Turisme i Direcció Hotelera a la UAB.


No hi ha comentaris

nov. 23 2009

Curs de Formació en Turisme Accessible de l’EUTDH i Polibea Turismo

Posted in cursos |

L’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la Universitat Autònoma de Barcelona, juntament amb Polibea Turismo, i amb el patrocini del Real Patronato sobre Discapacidad del Ministerio de Sanidad y Política Social organitzen el “Curs de Formació en Turisme Accessible”, adreçat a tots els alumnes de 3er i 4rt curs de Turisme, i de 2on i 3er curs de Direcció Hotelera que desitgin adquirir coneixements sobre els turistes amb discapacitats i quina és la seva realitat.

El curs pretén facilitar coneixements i formació necessaris per potenciar el turisme accessible, tot generant un increment de la participació de les persones amb discapacitats en les activitats d’oci i lleure. En aquest sentit, s’impartiran coneixements vinculats amb la realitat d’aquestes persones, i com les empreses turístiques poden oferir productes, serveis i infraestructures adaptades i destinades a aquest segment de demanda.

El curs està format per 3 sessions de 3 hores que s’impartiran els dies 30 de novembre, 1 i 2 de desembre de 2009, en horari de 16:00 a 19:00 hores.

El temari del curs és el següent:

Sessió 1

 • Presentació del curs.

 • Conceptes de Turisme Accessible.

 • Pràctica introductòria.

 • Conceptes bàsics sobre clients amb discapacitat.

 • Atenció a clients amb necessitats especials.

Sessió 2

 • Accessibilitat a l’entorn turístic.

 • Arquitectura.

 • Urbanisme.

 • Transport.

 • Normativa sobre accessibilitat.

 • Ajudes tècniques.

Sessió 3

 • Organització d’activitats turístiques accessibles.

 • Fonts d’informació sobre turisme accessible.

 • Conclusions.

Per a més informació i inscripcions, podeu contactar amb la professora Magda Cayón a través del seu e-mail: magda.cayon@uab.es

I en els següents horaris d’atenció:

Magda Cayón, despatx 1.01 (primer pis)

Dimecres de 10’00 a 11’00 hores.

Dijous de 12’00 a 13’30 hores.

 


No hi ha comentaris

nov. 20 2009

A la venda l’obra “Estrategia y gestión del turismo en el municipio”

Al passat 2007, en motiu de la commemoració dels 10 anys de la Diplomatura de Turisme a la Universitat Autònoma de Barcelona, es va publicar l’obra “Estrategia y gestión del turismo en el municipio” on diversos investigadors i professors de l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera van participar aportant els seus coneixements i les seves troballes en aquest àmbit turístic. Aquesta obra va ser dirigida pels doctors Gerda K. Priestley i Joan Carles Llurdés i Coit, amb la coordinació del professor Albert Vancells.

Aquesta publicació pretenia ser “una modesta contribució dirigida cap a la millora de la gestió, i una orientació sobre les polítiques i pràctiques, i esdevenir una ajuda als municipis que actualment estan en vies de desenvolupament de cara a l’establiment d’uns mecanismes que permetin un desenvolupament sostenible en el futur”, segons paraules del sr. Francesc Uroz, Director de l’EUTDH.

Actualment, hi ha exemplars d’aquesta obra disponibles al Centre de Recursos de l’EUTDH per a la seva consulta, però també, en podeu adquirir a la Secretaria del Centre, a un preu de 5.20 euros (per als alumnes, professors i personal de l’EUTDH), i al preu de 10.40 euros (per a la comunitat externa de l’EUTDH). Aquests preus inclouen l’IVA.

Per altra banda, també es va publicar fa dos anys el llibre “10 anys de la Diplomatura de Turisme a la UAB” que també podeu adquirir al preu de 10.40 euros (IVA inclòs).

Per a més informació:

Secretaria de l’EUTDH
Tel: 93 592 97 10
e-mail: eutdh@uab.cat


No hi ha comentaris

nov. 19 2009

Programa i inscripcions al Simposi ‘Construïm Destinacions Turístiques Accessibles”

Posted in Esdeveniments |

L’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera (EUTDH) de la Universitat Autònoma de Barcelona acull del 30 de novembre al 1 de desembre de 2009, el Primer Simposi de Turisme Accessible de Catalunya organitzat per Turisme de Catalunya, l’EUTDH, CDT Pirineus Orientals, Elsa Integració, i amb el suport de: DGTurisme, UAB, Poctefa-Unió Europea.

Amb el títol de “Construïm Destinacions Turístiques Accessibles” es realitzarà aquest simposi que reunirà a importants professionals d’aquest sector,  a més d’acadèmics especialistes en aquest àmbit, que debatran en 5 panells,  temàtiques específiques vinculades amb el turisme accessible: “Legislació, accessibilitat, codis i labels”, “Establiments i serveis turístics accessibles i practicables”, “Disseny d’espais i productes accessibles i practicables”, “Informació, màrqueting i serveis de comercialització” i “Urbanisme, transport i mobilitat”.

Podeu descarregar-vos el programa del 1er Simposi de Turisme accessible per consultar tota la informació sobre les ponències, els conferenciants i els horaris.

La quota d’inscripció és de 40 euros i la data límit per registrar-se és el 27 de novembre de 2009.

Per a més informació i per omplir el formulari d’inscripció, visiteu la página web del Simposi “Construïm Destinacions Turístiques Accessibles”.


No hi ha comentaris

nov. 18 2009

L’EUTDH impartirà el ‘Curs de Guia Acompanyant de Turisme’ a partir de gener de 2010

Posted in cursos, estudis |

A partir del gener de 2010, l’Escola de Turisme i Direcció Hotelera de la Universitat Autònoma de Barcelona (EUTDH), juntament amb l’Escola Llúria i l’Escola Superior de Turisme, començarà a impartir el “Curs de Guia Acompanyant de Turisme (Guia de Ruta)”.

El curs, que té una durada de 5 mesos, s’ha dissenyat a partir de la necessitat de formació que demanda el sector, per tal d’ampliar la preparació d’aquests professionals encarregats de guiar a grups turístics durant un circuit o activitat i que requereixen, entre d’altres capacitats, un domini de la dinàmica de grups i de les tècniques de comunicació que hi estan relacionades.

Diverses modalitats de formació i continguts avalats pel sector

Per tal de facilitar el seguiment del curs a tots els interessats, estiguin o no actius en el mercat laboral, aquest s’ofereix tant en la modalitat presencial com online, compta amb un mòdul de pràctiques reals i obre la possibilitat, per a empreses organitzadores de viatges, de ser seguit com a formació in company. Els continguts han estat preparats per especialistes assessorats per les pròpies empreses organitzadores de viatges i adaptats a les actuals necessitats d’aquesta professió.

Apte per futurs guies i per professionals en actiu

Aquest curs es configura com una garantia de formació per a futurs guies acompanyants i una oportunitat de reciclatge per als guies en actiu que mai han gaudit de la possibilitat d’una formació completa en aquest camp.
Està previst que la primera promoció de Guies Acompanyants de Turisme -nacional i internacional- finalitzi el seu període formatiu de pràctiques a la primavera de 2010, amb l’objectiu de que participin plenament en la propera campanya d’estiu com a professionals titulats en l’assistència i guia de grups en circuits turístics.

Amb l’organització d’aquest curs, l’EUTDH segueix ampliant el seu camp d’actuació donant suport formatiu en aquesta àrea a les esmentades institucions docents del sector turístic que hi col·laboren, l’Escola Llúria i l’Escola Superior de Turisme que, per la seva banda, valoren molt positivament l’aportació de la universitat.

Tota la informació sobre continguts, metodologia, professorat i inscripcions es pot consultar al web http://masters.oaid.uab.es/gat

 


No hi ha comentaris

nov. 17 2009

Investigadors de l’EUTDH treballen en l’elaboració de l’Informe d’Activitat Hotelera 2010

Posted in Informes, Recerca |

Investigadors de l’EUTDH estan elaborant l’Informe d’Activitat Hotelera a Catalunya del 2010, comptant ja la seva tercera edició, i estudi que consolida l’anàlisi conjuntural del sector hoteler a Catalunya, principal subsector turístic, des d’un enfocament quantitatiu. L’anàlisi de la conjuntura de la demanda hotelera a Catalunya al 2009, de la situació econòmica de les empreses i les previsions del 2010 constitueixen el aspectes centrals de l’informe.

Com se sap, en aquest estudi pren una especial rellevància l’anàlisi territorial de les variables i, fins i tot, es destina una secció a un detall local de les principals xifres. En l’edició del 2010, a més a més, es farà una anàlisi més pormenoritzada de l’evolució dels preus hotelers, que és més significativa en els moments actuals com a descriptiva de l’evolució del sector a casa nostra.


No hi ha comentaris

nov. 16 2009

El professor Jordi Oller, ponent en la jornada ‘Turisme i Web 2.0’

Posted in Esdeveniments, professorat |

El professor de l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la UAB, Jordi Oller, impartirà un seminari-taller titulat ‘Aplicacions del web 2.0 al turisme especialitzat’, el  divendres 20 de novembre de 2009.

Aquesta sessió forma part de la jornada ‘Turisme i Web 2.0’ que se celebrarà a Sant Bartomeu del Grau, organitzada pel Telecentre de l’Ajuntament d’aquesta vila, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona. Aquesta activitat és gratuïta.

Per a més informació i inscripcions, consulteu el següent document. 


No hi ha comentaris

nov. 12 2009

Grau en Turisme per la UAB pels diplomats i diplomades en Turisme de totes les Universitats

Posted in Grau de Turisme |

Els diplomats i les diplomades en Turisme per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) podran assolir el títol de Grau en TurismeLlicenciatura– a partir del curs 2010-2011 (inici previst al setembre 2010), d’acord a les taules d’adaptació entre el pla d’estudis antic i el pla nou aprovades per la UAB i seguint la normativa actual vigent.

L’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera (EUTDH) responent a les múltiples peticions realitzades,  ha previst  posar en marxa un grup especial de docència pel proper any acadèmic adreçat específicament al col·lectiu de diplomats en Turisme. Aquest curs s’organitzarà en dies, horaris i recursos que facilitin als professionals compatibilitzar el seu horari laboral i les tasques docents que han de possibilitar l’adquisició de les competències professionals i acadèmiques requerides per a la titulació de Grau (Llicenciatura) en Turisme amb el conseqüent i llargament esperat reconeixement social. Aquesta possibilitat formativa també s’obre als titulats en Turisme d’altres centres i universitats que podran realitzar el programa pont per la via de cursar un determinat nombre de crèdits del nou pla d’estudis, basat en les adaptacions curriculars que es duran a terme de forma personal i individualitzada.

Properament informarem de tots els detalls de la nova proposta de formació que l’EUTDH impulsa per a la millora dels futurs professionals i de la competitivitat empresarial. Si desitgeu més informació contacteu amb la nostra Escola.

Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera
Universitat Autònoma de Barcelona

Tel. 93 592 97 10
e-mail: eutdh@uab.cat
www.eutdh.cat


No hi ha comentaris

Next »