Unitat de Formació i Autoaprenentatge (SdL)

Intel·ligència col·lectiva al servei de la formació: [2] Bloc d'estratègies per a l'aprenentatge de llengües

febr. 22 2009

Portfolio

Posted in |

Una de les eines més interessants per al foment de l’autonomia en l’aprenentatge de llengües és el Portfolio Europeu de les Llengües (PEL) del Consell d’Europa, ancorat en el MECR, a partir de les directrius del qual diversos països i institucions d’ensenyament han fet versions de portfolios ajustades a les seves necessitats. Si voleu informació o valoracions del PEL podeu consultar aquests comentaris. Una de les eines que es pot utilitzar a l’aula o fora l’aula és el PEL de les organitzacions de prestigi ALTE i EAQUALS: es tracta d’un portfolio electrònic que es pot descarregar a l’ordinador i que permet reflexionar sobre l’aprenentatge autònom. És una eina validada pel Consell d’Europa.