Unitat de Formació i Autoaprenentatge (SdL)

Intel·ligència col·lectiva al servei de la formació: [2] Bloc d’estratègies per a l’aprenentatge de llengües

febr. 24 2009

Estratègies

Posted in |

Les estratègies per a l’aprenentatge de llengües poden ser de diversos tipus. Podem establir, seguint la bibliografia, la classificació següent:

1) Estratègies cognitives (de memòria, de pràctica, d’interpretació, d’elaboració de textos).

2) Estratègies metacognitives (planificació de l’aprenentatge, autoavaluació)

3) Estratègies socials (participar activament en la conversa, de cooperació) i estratègies afectives (desenvolupar l’autoestima, controlar les emocions).

******

Recomanem molt, com a material general sobre estratègies, per l’aplicabilitat, els textos següents (llegiu-ne les valoracions):

*“Suggested Language Learning Strategies” (Govern d’Alberta, Canadà) [Conté una excel·lent classificació d’estratègies de comprensió, metacognitives, de producció, de vocabulari, d’interacció sociocultural, consciència sociolingüística, etc.]

*HARRIS, V. Aider les apprenants à apprendre: à la recherche de stratégies d’enseignement et d’apprentissage dans les classes de langues en Europe (en línia en anglès i en francès)

*****

Bibliografia
BELTRÁN, J. (1996). Procesos, Estrategias y Técnicas de Aprendizaje. Madrid: Síntesis.
BERNARD, J.A. (1999). Estrategias de Aprendizaje. Madrid: Bruño.
COHEN, A. (1998). Strategies in Learning and Using a Second Language. New York: Longman.
ELLIS, G., y SINCLAIR, B. (1989). Learning to Learn English. A Course in Learner Training. Cambridge: Cambridge University Press.
FAERCH, C., y KASPER, G. (Eds.). (1983). Strategies in Interlanguage Communication. New York: Longman.
HOLEC, H. (1981). Autonomy and Foreign Language Learning. Oxford: Pergamon.
MCDONOUGH, S. (1995). Strategies and Skill in Learning a Foreign Language. Londres: Arnold.
O´MALLEY, J.M., y CHAMOT, A.U. (1990). Learning Strategies in Second Language Acquisition. Cambridge: Cambridge Univ. Press.
OXFORD, R. (1990). Language Learning Strategies. What every Teacher should Know. Boston: Heinle & Heinle.
OXFORD, R. (Ed). (1996). Language Learning Strategies around the World: Cross-Cultural Perspectives. Hawai´i: University of Hawai´i en Manoa.
POZO, J.I. y MONEREO, C. (Coord.). (1999). El Aprendizaje Estratégico. Madrid: Santillana.
VALLS, E. (1995). Los Procedimientos: Aprendizaje, Enseñanza y Evaluación. Barcelona: ICE-Horsori.
VILLANUEVA, M.L., y NAVARRO, I. (Eds.). (1997). Los Estilos de Aprendizaje de Lenguas. Castellón: Servicio de Publicaciones de la Universitad Jaume I.
WENDEN, A, y RUBIN, J. (1987). Learner Strategies in Language Learning. Cambridge: Prentice Hall.
WENDEN, A. (1991). Learner Strategies for Learner Autonomy. Cambridge: Prentice Hall.