Unitat de Formació i Autoaprenentatge (SdL)

Intel·ligència col·lectiva al servei de la formació: [2] Bloc d'estratègies per a l'aprenentatge de llengües

febr. 24 2009

Estr. socials i afectives

Posted in |

Les estratègies socials es poden dividir de la manera següent:

1) ESTRATÈGIES DE PARTICIPACIÓ ACTIVA EN LA CONVERSA

2) ESTRATÈGIES DE COOPERACIÓ.

Les estratègies afectives es poden dividir de la manera següent:

1) INCREMENT DE L’AUTOESTIMA.

2) CONTROL DE LES EMOCIONS.

**********

ESTRATÈGIES SOCIALS

1) ESTRATÈGIES DE PARTICIPACIÓ ACTIVA EN LA CONVERSA

a) Demanar aclariments

b) Acceptar les crítiques

c) Prendre la iniciativa

2) ESTRATÈGIES DE COOPERACIÓ

a) Treballar en grup

b) Comprendre els pensaments i sentiments dels altres

c) Entaular un diàleg intercultural

**********
**********

ESTRATÈGIES AFECTIVES

1) INCREMENT DE L’AUTOESTIMA

a) Autoanimar-se

b) Premiar-se

La motivació és un dels aspectes clau de l’aprenentatge de llengües. Les estratègies per a la motivació dels aprenents d’idiomes són un aspecte fonamental per al desenvolupament de la seva autonomia. Zoltán Zörnyei va establir trenta-cinc estratègies per a la motivació de l’aprenent de llengües que poden ser d’utilitat.

2) CONTROL DE LES EMOCIONS

a) Reduir l’ansietat

b) Reflexionar sobre les pròpies emocions