Unitat de Formació i Autoaprenentatge (SdL)

Intel·ligència col·lectiva al servei de la formació: [2] Bloc d'estratègies per a l'aprenentatge de llengües

febr. 22 2009

Destreses

Posted in |

El treball amb les quatre destreses lingüístiques (expressió escrita, expressió oral, comprensió oral, comprensió lectora) es pot optimitzar notablement, sobretot en el treball autònom, si es treballen una colla d’estratègies que s’hi poden associar. A continuació donem accés a diversos recursos per treballar aquestes destreses. Els recursos que es recullen a continuació tenen diversos orígens. D’una banda, les taules de l’obra de Vee Harris Aider les apprenants à apprendre: à la recherche de stratégies d’enseignement et d’apprentissage dans les classes de langues en Europe, editada pel Consell d’Europa per mitjà del Centre Europeu de Llengües Vives de Graz i la Divisió de Llengües Modernes d’Estrasburg. Llegiu una valoració breu de l’obra, que es pot descarregar en francès i en anglès a la xarxa. D’altra banda, es recullen també a continuació diversos materials elaborats al CAL del Servei de Llengïes i amb altres procedències.

1) Estratègies per a l’expressió escrita:
*Taula d’estratègies (Vee Harris)
*Estratègies d’expressió escrita (CAL)
*Autovaloració en l’escriptura de textos(CAL)

2) Estratègies per a l’expressió oral:
*Taula d’estratègies (Vee Harris)
*Autovaloració de l’activitat de conversa (CAL)
*Autovaloració d’enregistraments orals (CAL)

3) Estratègies per a la comprensió lectora:
*Taula d’estratègies (V. Harris)
*Estratègies de comprensió lectora (CAL)
*Estratègies en relació amb els llibres de lectura adaptats (CAL)
*Enllaços a recursos per llegir millor
*Com llegir amb rapidesa (programa Argumenta)
*Autocontrol d’obres llegides (CAL)
*Autocontrol de la velocitat en la lectura per plaer (CAL)
*Autocontrol de la velocitat en la lectura (general) (CAL)

4) Estratègies per a la comprensió oral:
*Taula d’estratègies (Vee Harris)
*Estratègies per a la comprensió oral(CAL)
*Estratègies d’anticipació d’informació (CAL)
*Pre-listening strategies(CAL)
*Comprensió dels noticiaris (TV)(CAL)
*Aprendre ajudant-se de subtítols (CAL)
*Estratègies d’aprenentatge en l’observació d’un audiovisual (CAL)
*Autovaloració de la comprensió oral (CAL)