Unitat de Formació i Autoaprenentatge (SdL)

Intel·ligència col·lectiva al servei de la formació: [2] Bloc d’estratègies per a l’aprenentatge de llengües

Feb 22 2018

Autonomia i estratègies d’aprenentatge

Posted in General per Enric Serra Casals |

El treball autònom dels estudiants és un element imprescindible en la realització de qualsevol aprenentatge, també en l’aprenentatge de llengües. Independentment de la manera de treballar dels aprenents, de les hores de presència dels cursos i dels espais i recursos que fan servir (centres d’autoaprenentatge de llengües, entorns d’aprenentatge personal, biblioteques, recursos d’aprenentatge informal, etc.), l’autonomia és un component clau, que s’ha revalorat actualment en l’Espai Europeu d’Educació Superior. La Universitat Autònoma de Barcelona, i en particular el Servei de Llengües, han optat per donar un paper destacat a l’autonomia en l’aprenentatge de llengües. Aquest bloc s’adreça al professorat del Servei de Llengües a fi que pugui fomentar l’autonomia de l’aprenent. Aquesta eina parteix del concepte d’intel·ligència col·lectiva i és oberta a les aportacions dels formadors i se’n nodreix. La Unitat de Formació i Autoaprenentatge gestiona, en aquesta fase inicial de l’eina, la recollida de comentaris, eines, recursos del professorat. El bloc conté:

1) una reflexió, recursos i bibliografia per al treball amb les estratègies d’aprenentatge de llengües;

2) una guia d’ajut al professorat per elaborar materials que fomentin l’autonomia de l’aprenent;

3) una reflexió sobre una de les eines autonomitzadores més destacades en l’aprenentatge de llengües, el Portfolio Europeu de les Llengües del Consell d’Europa.

Com fer servir aquest bloc
Aquest bloc és una eina al servei del professorat del Servei de Llengües que es nodreix de les aportacions de totes les persones que hi vulguin participar. El professorat, doncs, pot consultar el bloc, traslladar a l’aula els recursos o reflexions oportuns i, sobretot, aportar les eines o reflexions que consideri adients, seguint una filosofia d’intel·ligència col·lectiva. La Unitat de Formació i Autoaprenentatge és l’encarregada de recollir el retorn dels usuaris i gestionar-lo al bloc.


No hi ha comentaris