F.-AVISOS DOCENTES.

.-17 de febrero: inicio del curso de «Derecho Administrativo III» en el doble grado «Administración y dirección de empresas y Derecho» en la Universidad Autónoma de Barcelona.

***

Pregunta 56 b.-Contratación pública y COVID-19.

Sitio, Tp, Obras Públicas

***

APUNTES Y ESQUEMAS SOBRE LA DECLARACIÓN DE ALARMA COMO EJEMPLO DE LA ACTIVIDAD LIMITADORA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.(MARZO 2020).

1.-INTRODUCCIÓN.

2.-LOS PRINCIPIOS EN JUEGO.

3.-LOS INSTRUMENTOS.

[AVE. Tramo de acusadas pendientes en la zona de La Alcarria. Fuente: Vía Libre.]

10 de julio de 2019.

Miembro del tribunal evaluador de los trabajos finales  del master en Derecho Animal.

Trabajos sometidos a evaluación:

Ana Belén Bosc: «Tracción a sangre animal: Derecho comparado entre Latinoamérica y Europa».

Tove Rastad: «Animal Law in Sweden. Status and future . Perspectives.»

Dafne de Souza:»A critical review of CITES -convention on the International Trade of Endangered Species provisions based on practical examples form the lastest RST-Review of Significant Trade».

19 y 20  de junio de 2019.

Miembro del tribunal evaluador de los trabajos finales de grado de la licenciatura en «Ciencia y Técnica de la Alimentación».

dav

Curso 2018-2019:

Derecho Administrativo III.-Grupos 2 y 3.

Derecho Administrativo, en Ciencia y Tecnología de la Alimentación.

Derecho Administrativo III.-ADE y Derecho (2019).

***

ADE+DRET: primera entrega dels preceptes rellevants de la LCSP.

CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC 2018. ENTREGA PRIMERA.

*

Avís important per als estudiants que estan elaborant el treball final de grau:

El dijous 19 d’abril a les 12 h., reunió general de tots els alumnes. Cada assistent haurà d’exposar en cinc minuts l’estat d’evolució del seu treball, les dificultats trobades, les perspectives d’acabament, etc.

ADE+DRET 2017.2018: document inicial: programa bàsic. ATENCIÓ: darrera concreció: 19 de febrer del 2018.

I.1.-BREU REFERÈNCIA A LES FÓRMULES CLASSIFICATÒRIES. L’ACTIVITAT ADMINISTRATIVA DE LIMITACIÓ DE DRETS. LES SANCIONS ADMINISTRATIVES. 

(I.1.2.-L’ACTIVITAT DE POLICIA O LIMITA CIÓ DE DRETS (O DE REGULACIÓ I CONTROL)).

Aperitius:

Contra los bancos y contra las cajas de ahorros.

Imatge relacionada

Font:***.

***

Atenció, cada dijous a les 12 hores, reunió sobre TFG  al despatx B2-115 (J.Amenós).

Procureu acudir amb una certa periodicitat.


Maniobras preparatorias de la infantería del Ejército Rojo en la batalla de Kursk. El tanque soviético T-34 pasa por encima de las trincheras.
Fecha: 1943
Autor: Mark Markov-Grinberg.

Fuente: World War 2: high resolution photos.

PREGUNTES PER A EXAMEN ORAL I ESCRIT DEL PROFESSOR AMENÓS. PRIMER SEMESTRE 2017-2018 (GRUPS 2 i 3).

DRET ADMINISTRATIU: GRUP II.-

I.-ELS CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC:VISIÓ GENERAL.

II.-ELS CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC: PRINCIPALS PRECEPTES POSITIUS.

III.-LES ACTIVITATS DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA: VISIÓ GENERAL.

IV.-L’ACTIVITAT ADMINISTRATIVA DE LIMITACIÓ DE DRETS O DE POLICIA.

V.-L’ACTIVITAT DE FOMENT.

VI.-L’ACTIVITAT DE SERVEI PÚBLIC.

VII.-LES SANCIONS ADMINISTRATIVES.

VIII.-EL DOMINI PÚBLIC HIDRÀULIC.

XXX

**

DRET ADMINISTRATIU: GRUP III.-

1.-L’expropiació forçosa.

2.-L’expropiació urgent.

3.-El valor de la cosa expropiada: aspectes substancials i procedimentals.

4.-La responsabilitat administrativa: regles materials.

5.-La responsabilitat administrativa: el procediment.

6.-El domini públic: visió general.

7.-El domini públic: en especial, la seva protecció.

«View of Manhattan from Staten Island Ferry», 2008. PINTURA DE RICHARD ESTÉS.

Derecho Administrativo III (dos grupos en el Grado en Derecho). NOVETAT: DRET ADMINISTRATIU III.-VISIÓ GENERAL.

Legislación (en Ciencia y Tecnología de los Alimentos.

Derecho Administrativo III.-ADE+Derecho (año 2018).

Monasterio de El Escorial (Madrid). Visión parcial.

***

.-DRET ADMINISTRATIU III.-ADE+DRET (2017).:

.-Bloc.

.-Nota metodològica per a la preparació dels exàmens.

Tema VIII.-El domini públic. Materials complementaris. Alienació de béns immobles o drets reals desafectats a través de concurs públic.

Tema VIII.-El domini públic. Materials complementaris. Cap a la convergència internacional del règim dels béns públics.

Tema VIII.-El domini públic. Un possible esquema.

Tema VII.-La responsabilitat administrativa. Materials complementaris. Una nota bibliogràfica.

Tema VII.-La responsabilitat administrativa. Un possible esquema.

Tema VI.-L’expropiació forçosa. Materials complementaris. «La inicua expropiación urgente».

Tema VI.-l’expropiació forçosa. Materials complementaris. «Tambores expropiatorios».

Tema VI.-L’expropiació forçosa. Un possible esquema.

Tema V.-Els contractes del sector públic. Materials complementaris. La sorpresa de David.

Tema V.-Els contractes del sector públic. Materials complementaris. Jurisprudència: modificació de contracte i revisió de preus (nota docent) (I) (i II).

Tema V.-Esquemes sobre els contractes del sector públic. Consulteu el «material docent» del campus virtual.També es poden consultar aquí (és el mateix text): ***.

Tema V.-Els contractes del sector públic. Un possible esquema.

Tema IV.-Un exemple problemàtic: reflexions sobre la sentència de 9 de març del 2016, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre els acords relatius a l’establiment i prestació del servei metropolità del cicle integral de l’aigua, amb adjudicació de la gestió indirecta a una societat d’economia mixta. (I), (II), (III)  (i IV).

Tema IV.-El servei públic. Un possible esquema.

Tema III.-Un exemple problemàtic: ajuts d’Estat i reestructuració bancària (I i II)..

Tema III.-L’activitat administrativa de foment. En especial, la subvenció.Un possible índex.

Esquema sobre les sancions administratives: ***

Sancions administratives. Aportació als punts II.1.-I II.2.- Sancions administratives i reclusió al CIES: ***.

.-Programa.

Paris. Gare de Lyon. Avec le temps..., avec le temps, va, tout s'en va...

Paris. Gare de Lyon.
Avec le temps…, avec le temps, va, tout s’en va…

.-14 de noviembre 2016 : participación como miembro en el Tribunal del «Màster d’electes«, relativo a trabajos de investigación de los alumnos.

DSCN0711

DOCENCIA ASIGNADA 2016-2017

.-Derecho Administrativo en Grado de Derecho (grupos 2 y 3).

Madrid, Gran Vía.

.-Derecho Administrativo en Veterinaria (Ciencia y Tecnología de los Alimentos: «Legislación alimentaria«).

.-Derecho Administrativo III.-ADE + DRET.

DOCENCIA ASIGNADA 2015-2016.

.-Derecho Administrativo III.-ADE + DRET.

.-Conferencia del abogado Dr. Fausto Sánchez Martínez de Pinillos sobre «Problemas actuales de la expropiación forzosa«, en la licenciatura de ADE+DERECHO, 25 de mayo de 2016.

Conferencia del abogado Dr. Fausto Sánchez Martínez de Pinillos 25.3.2016.

.-Servicio público: esquemas.

Pou per a l'extracció d'aigües subterrànies del Llobregat, situat al lloc indicat a la fotografia anterior (Cornellà de Llobregat). És de fabricació francesa, de principis del segle XX i amb una curiosa influència de l'Art Déco.

Pozo para la extracción  de aguas subterráneas del río Llobregat, situado   en Cornellà. Es de fabricación francesa, de principios del siglo XX  y  con  una curiosa influencia del  Art Déco.

***

NOTA IMPORTANTE:

Notas docentes para la sesión en el curso de acceso a la Abogacía.

En este enlace pueden encontrar información complementaria de nuestra explicación de clase:

AQUÍ ***.

En el artículo citado aparecen diversos enlaces y se incluyen los ejercicios entregados a los asistentes.

Església de S.Miquel (Cardona)

Església de S.Miquel (Cardona)

Derecho Administrativo  III (grupo 2) con Montse Vendrell

1r.semestre: martes de 12 a 13.30 y  jueves de 13:45 a 15:15

Bitácora: Blog de Derecho Administrativo III.2015-2016.-Matí.

Derecho Administrativo III (grupo 51) con, el Dr. Ferran Pons.

1r.sem: martes de 17:45 a 19:15 y los jueves de 16 a 17:30.

Bitácora: Blog de Derecho administrativo III, 2015-2016.-Tarda.

***

Derecho Administrativo en Veterinaria (Ciencia y Tecnología de los Alimentos: «Legislación alimentaria«).

Derecho Administrativo III Administración y Dirección de Empresas y Derecho.

2º.semestre:miércoles de 10:45 a 12:15 y los jueves de 9 a 10:30

TFG a tutorizar:  19 (5 RRLL, 11 DRET, 3 ECO). Trabajos finales de grado.

Bitácora: el blog de los TFG del curso 2015-2016.

***

 

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *