Elements per a una sessió sobre competències locals en matèria de cultura (IV). Annex documental.

1.-L’annex documental té tres seccions:

……  a)Un annex legislatiu.

……  b) Un annex de jurisprudència.

……. c) Un annex fotogràfic.

*

2.-Pel que fa a l’aspecte legislatiu, vam  citar en primer lloc la Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya. Dins d’aquesta norma, hem d’assenyalar el següent:

Concepte de biblioteca: art. 2 (la biblioteca reuneix, conserva i facilita l’ús, encara que no hi ha una referència directa al préstec).

-El Sistema de Lectura Pública, que es defineix a l’art. 21 com a “conjunt organitzat de serveis de biblioteca pública de Catalunya”.

-Concepte de biblioteca pública. La gratuïtat (per a l’usuari). La possible limitació del préstec: art. 22.

-Biblioteques que integren el Sistema de Lectura Pública: art. 23.

-Requisits per a la integració d’una biblioteca en el Sistema de Lectura Pública. La reglamentació: art. 26.

-Estructura del Sistema de Lectura Pública: art. 31. La biblioteca filial i els serveis bibliotecaris mòbils: arts. 35 i 36.

Competències de les entitats locals: arts. 39 i ss.

**

3.-També vam citar alguns aspectes de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni cultural català. En concret:

-Els béns culturals d’interès nacional: arts. 7 i ss.

-Els béns catalogats: art. 15. En especial, la catalogació dels béns immobles i el bé cultural d’interès local: art. 17.

-El deure de conservació dels béns: art. 21.

-Els drets de tempteig i de retracte: art. 22.

-La prohibició d’enderrocament: art. 32.

-El planejament urbanístic de protecció (art. 33) i l’autorització d’obres (art. 34).

-L’autorització del canvi d’ús: art. 36.

-Els ajuts: arts. 54 i ss.

-El règim sancionador: arts. 67 i ss.

***

 

Acerca de Joan Amenós Álamo

Professor de Dret Administratiu
Esta entrada fue publicada en Cultura, Patrimonio histórico-artístico y etiquetada . Guarda el enlace permanente.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.