Treballs finals i interessos acadèmics dels alumnes

…         1.-Sota la meticulosa coordinació de les professores María Jesús Cuenca i Olga Paz, s’han defensat avui els treballs finals de grau (TFG) a la Facultat de Dret de la UAB. He tingut l’honor de ser membre d’un dels tribunals –al costat de la Dra. De Lama Aymà (de Dret Civil) i de la Dra. Igareda González (de Filosofia del Dret). Per tant, tot i que no puc fer aquí valoracions personals (encara que la defensa i la qualificació són públiques), pot ser útil indicar cap a on van els interessos acadèmics dels alumnes que han presentat els millors treballs.

*

…         2.-La mostra que se’ns va assignar cobreix aleatòriament nou documents. En general, els temes van sovint lligats a qüestions actuals. Per exemple, un excel·lent treball relatiu a “La protección de los usuarios en el sector de las telecomunicacions”. És un estudi molt ambiciós a nivell teòric, ja que planteja frontalment la construcció d’un estatut jurídic propi del consumidor de serveis de telecomunicacions.

També molt lligat a l’actualitat es troba la investigació amb el títol “Els terminis en la inspecció tributària. Configuració jurídica i estudi jurisprudencial”. En aquest cas, l’atracció augmenta, ja que està a punt d’entrar en vigor la reforma de la Llei General Tributària que augmenta la possible duració dels procediments d’inspecció.

En la mateixa línia, cal citar l’estudi relatiu a “La armonización del Impuesto de Sociedades, el fraude y la evasión fiscal en la Unión Europea”. En aquest supòsit, però, disposem només d’un projecte de Directiva, combinat amb un important cabal de debats i esborranys prelegislatius.

Especial interès ha suscitat la qüestió del secret. Des d’un primer punt de vista,  cal reflectir “Los servicios de inteligencia. Regulación y límites competenciales de la Unión Europea”. A més, una anàlisi molt seriosa sobre “El secreto de Estado: entre el acceso a la información y la defensa nacional”.

Cal apuntar, a més, dues investigacions sobre temes importants del Dret mercantil. Un, més clàssic, “El contrato de licencia de marca”. L’altre, sobre una regla de gran impacte a la vida econòmica: “La Directiva sobre indemnización de los daños y perjuicios causados por infracciones al Derecho de la competencia”.  S’haurà de veure, però, com es transposa i s’aplica després pels Tribunals aquesta norma, ja que alguns dels seus aspectes són força oberts.

Finalment, cal assenyalar un estudi de caràcter històric amb el títol “”84 años de lucha. La mujer en la historia de España y el derecho al divorcio” i un altre que, encara que tracti un tema amb un tractament penal ja consolidat, s’ha vist alterat per diverses normes, principalment d’origen autonòmic: “Eutanasia. La dignidad en el proceso de muerte”.

**

3.-Tots els treballs van tenir un magnífic nivell. Personalment, ja m’he apuntat tots els noms dels autors i espero anotar amb orgull en aquest quadern dintre de deu anys que “jo vaig tenir la sort de conèixer les primeres passes d’aquest gran especialista”.

CIMG0144 (2) (1024x768)

 

 

 

 

 

 

 

***

Acerca de Joan Amenós Álamo

Professor de Dret Administratiu
Esta entrada fue publicada en Diarios de un profesor disperso, Docencia universitaria, Docencia., Trabajos finales de grado. Guarda el enlace permanente.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.