Correus electrònics

CURS DE REDACCIÓ DE CORREUS ELECTRÒNICS

Destinataris. Personal d’administració i serveis de la UAB.

Hores daprenentatge. 6 hores de treball presencial a laula.

Dies i hores. Dilluns o dimecres, de 12 a 14 h.

Període. Març de 2017.

Objectius. Capacitar les persones participants per escriure correus electrònics adequats i eficaços.

Continguts. Característiques i diferències amb el correu postal; estructura; missatges clars i correctes; coherència, cohesió i adequació; referències a la informació rebuda anteriorment; normes de cortesia a la xarxa. 

Metodologia. S’expliquen i es treballen les fases de producció d’un correu electrònic (de la reflexió sobre el contingut a l’obtenció del producte final). S’analitzen mostres aportades pels mateixos alumnes i sels proposa la generació de documents reals, necessaris al lloc de treball.

Requisits. Nivell B2 superat de llengua catalana.

Assistència. És imprescindible una assistència mínima dun 75 %.

Materials del curs. Correu electrònic_I  i  Correu Electrònic_II

Referències