Criteris de claredat

 1. Planificar, és a dir, pensar!
  1. Analitzar la situació comunicativa
  2. Generar idees
  3. Organitzar les idees
 2. Puntuar
  1. Els signes de puntuació
   1. Usos de la coma
   2. Usos del punt
  2. Exercici de La cuina de l’escriptura (ed. 1993, pàg. 83)
  3. Exercici. Usos dels signes de puntuació. Puntuació – solucions.
 3. Cohesionar els textos
  1. Presentació global del tractament personal aquíExercicis. Reviseu aquest text i aquest altre des del punt de vista de la cohesió del tractament.
  2. Els connectors. Exercici
  3. Ús correcte dels pronoms ho, -lo o el
 4. Triar les estructures
  1. Abús de la passiva, gerundi incorrecte, possessius innecessaris (pàg. 203 ss)
 5. Triar els mots
  1. L’elecció de la paraula adient i l’evitació de paraules o expressions redundants o sexistes
  2. Exercici (activitats: de 5 a 11)
  3. Verbs buits, nominalitzacions, sinonímia (pàg. 219 ss)
 6. Utilitzar les convencions
  1. Recursos tipogràfics: lletra rodona, cursiva, negreta i cometes
  2. Majúscules i minúscules
  3. Numerals: xifres o lletres
  4. Nomenclatura i tractaments protocol·laris
  5. Nomenclatura
 7. Revisar, és a dir, llegir!
  1. L’ordre de les idees
  2. La coherència del tractament i de les estructures
  3. Les paraules innecessàries i els mots jòquer
  4. La puntuació
  5. La correcció (ortografia i morfosintaxi)

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.