Guies docents de les titulacions en HTML

Aquesta setmana s’ha publicat un important canvi en les fitxes de grau i de màster oficial: les guies docents dels mòduls ara estan disponibles en format HTML. Aquest canvi comporta un increment notable en l’accessibilitat d’aquestes pàgines donat que el format HTML és més fàcil de llegir pels lectors de pantalla, pels cercadors i s’adapta…

Siguem accessibles

Dins del vocabulari que fem servir a l’equip web hi ha una sèrie de paraules recurrents que diem amb posat seriós i que quan les invoquem sembla que no pot haver-hi res que els faci ombra. Alguns exemples serien: accessibilitat, usabilitat, transparència, posicionament a cercadors. Aquesta entrada la dedicarem a l’Accessibilitat, veurem què és, quines…

Horaris de publicació

Cada lloc web està associat a una “Cua de publicació”, que té el seu horari. El mes de desembre de 2019 s’han reduït les cues de publicació a quatre. Aquest fet ens beneficia a tots donat que ha permès incrementar la freqüència de les publicacions. Altres canvis remarcables són que durant la major part del…

Actualització de l’entorn d’edició del gestor de continguts

  El 15 d’octubre es posa en funcionament una nova interfície pel gestor de continguts: la interfície Contributor. La metodologia de treball amb el nou entorn és bastant similar a l’actual però canvia la ubicació d’algunes opcions. Per tal de facilitar-vos l’adaptació al canvi hem creat un nou manual d’usuari i hem preparat uns vídeos…