Imatges i vídeos de Canadà

(en construcció)

https://fotografia.josepmasalles.cat/la-terra/america/canada-2017/

Entrada al Parc Nacional de Banff

Lake Minnewanka

Johnston Canyon

Maligne Canyon

Maligne Canyon – Jasper National Park

Calgary

Mont-real

Niàgara

Horseshoe Falls – Niagara  Falls

American Falls – Niagara falls

Toronto