Imatges de Líbia

http://fotografia.josepmasalles.cat/la-terra/africa/libia-2006/

 

Postes de Sol

Sortides de Sol

IMG_0917-r
IMG_0933-r

Personatges i moments

Wadi Mathendous

Erg Murzuq

 

Pintures rupestres als Akakus, aprop de Ghat

 

The big arch, also known as: Afozdjar, Afozedzhar, Afozedhar, Fozzigiaren, Afozzigiar, or Forzhaga Arch (Arco di Forzhaga)

Akakus, Akakous, Acacus

Oasis de Germa (Fezzan)

Erg Ubari

Mandara i Gaberoun

Cirenaica

Ptolemais 0 Ptolemaida – Tolmeta – Tolmeitha (طلميثة en àrab)

Temple de Zeus – Cirene

 

Leptis Magna

 

(Arc del triomf de Septimi Severo)

Medusa

Sabratah

(Teatre de Sabratah) – صبراتة