Com a usuaris, tindreu accés a totes les vostres consultes a través d’un compte propi, d’ús personal, on podreu fer un seguiment de totes les vostres consultes realitzades a través del formulari, enviar comentaris o fer noves preguntes.

Com obtenir un compte d’usuari

La primera vegada que en féu ús, automàticament, rebreu un correu electrònic on se us proporcionarà un enllaç i una paraula de pas per accedir al vostre compte personal.

Com accedir al vostre compte d’usuari

Podeu accedir al vostre espai personal des de

Cal introduir el correu electrònic, la paraula de pas i seleccionar l’idioma. En cas de voler anar a una pregunta concreta haureu d’introduir, a més, l’ID corresponent a la consulta realitzada que us haurà arribat al correu electrònic.

El nom d’usuari per accedir a aquest espai serà sempre el correu electrònic consignat en el formulari en el moment de fer la pregunta. Cal tenir present que el programa no pot dirimir entre les terminacions uab.es i uab.cat, pel que en cas d’emprar-se ambdues, crea dos comptes personals diferents.

Opcions des del compte d’usuari

Una vegada hagueu accedit al vostre compte personal podreu:

  • Consultar l’historial de les vostres consultes
  • Enviar un comentari sobre una consulta que ja ha estat contestada.
  • Gestionar i classificar les vostres consultes en: contestades, pendents, tancades, …
  • Canviar la vostra paraula de pas
0

No hem resolt el teu dubte?

Fes una consulta