Si el document no s’ha publicat però ja s’ha divulgat i comunicat, s’ha de citar per no incórrer en autoplagi. Es podria dir “…, article acceptat i pendent de publicació…”. 

No hem resolt el teu dubte?

Fes una consulta