Si el document no ha estat divulgat ni comunicat públicament no es considera autoplagi.

No hem resolt el teu dubte?

Fes una consulta