El DOI l’assigna sempre una de les agències de registre autoritzades (http://www.doi.org/registration_agencies.html) i cada objecte digital rep un codi únic i exclusiu. Una de les agències més utilitzada a escala mundial en publicacions acadèmiques és Crossref (https://www.crossref.org). Cal tenir present que l’assignació de DOI té un cost econòmic associat al prefix i també un altre per cada codi assignat.

La UAB com a entitat editora disposa d’un prefix de DOI propi. Actualment només poden assignar DOI amb el prefix de la UAB el Servei de Publicacions i el Servei de Biblioteques, sempre d’acord amb les normes internes d’utilització establertes per aquests dos serveis.

El Servei de Publicacions gestiona l’assignació de DOI a les revistes científiques allotjades a la plataforma de revistes digitals ReDi de la UAB, i el Servei de Biblioteques, als conjunts de dades (datasets) allotjats al Dipòsit Digital de Documents (DDD) de la UAB.

Una vegada assignat el DOI, aquest s’ha de fer constar al document, preferentment a la capçalera o al peu de la primera pàgina (en tot cas, sempre en un lloc ben visible).

No hem resolt el teu dubte?

Fes una consulta