La manera concreta variarà en funció de l’estil estàndard utilitzat a les diferents àrees de coneixement (APA, Harvard, NLM, IEEE, etc.). Cada un dels estils marca les normes sobre com cal reflectir el DOI a l’hora de citar les diverses tipologies de documents (articles, llibres, datasets…)

A la web Com citar i elaborar bibliografia, dins l’apartat “Estils de citació”, podreu consultar la normativa de cadascun dels diferents estils estàndards de citació bibliogràfica.

+3

No hem resolt el teu dubte?

Fes una consulta