No. Per a complir amb els requisits d’accés obert marcats per la legislació estatal i/o les principals agències europees de finançament és imprescindible que la producció científica estigui dipositada en un repositori institucional (el DDD de la UAB, per exemple) o en un repositori temàtic

+1

No hem resolt el teu dubte?

Fes una consulta