Hi ha diverses vies (o rutes) de publicació de la recerca en accés obert:

  • Daurada: les revistes que empren la via daurada proporcionen accés lliure, gratuït i amb possibilitat de reutilitzar i difondre sense restriccions els articles publicats. Habitualment, per publicar documents en aquest tipus de revistes, els autors han de pagar les despeses de publicació – els Article Processing Charges (APCs) –, i els autors exploten els drets d’explotació dels documents a través de les llicències Creative Commons.
  • Verda: l’autor diposita, o autoarxiva, en repositoris institucionals (com el DDD) o temàtics les versions prèvies dels articles publicats a les revistes de subscripció. Aquestes versions prèvies poden ser: la versió enviada (també coneguda com submitted o preprint) o la versió acceptada prèvia a la maquetació de l’article (accepted o postprint). Habitualment, la via verda implica algun tipus d’embargament, que pot anar dels 6 als 24 mesos, sobre les versions autoarxivades als repositoris. Aquesta modalitat implica que l’autor publica la seva recerca en una revista de subscripció sense haver de pagar cap tipus de cost. A canvi, la revista es queda els drets d’explotació del document i en restringeix l’accés a través de la subscripció.
  • Híbrida: algunes revistes de subscripció ofereixen als autors la possibilitat de publicar els seus articles en accés obert a través del pagament d’un APC, o bé publicar l’article per la via tradicional (és a dir, sense cost per l’autor però cedint els drets d’explotació a l‘editorial). En aquests casos, dins d’una mateixa revista hi haurà articles d’accés obert al costat d’articles que no es poden consultar si no es paga la corresponent subscripció.
  • Bronze: es refereix a aquelles publicacions en què el text dels articles es pot consultar lliurement, però l’editorial conserva tots els drets d’explotació dels documents. Això implica que la revista, en realitat, és d’accés gratuït però no d’accés obert perquè només es permet la lectura gratuïta del document.
  • Diamant: es proporciona accés obert lliure i gratuït als articles a través de les llicències Creative Commons sense cap tipus de cost per als autors (és a dir, sense APCs). Com a exemple, les revistes científiques publicades pel Servei de Publicacions de la UAB pertanyen a la categoria diamant.
  • Negra: es refereix a l’accés il·legal d’articles amb tots els drets reservats a través de plataformes tipus SciHub, ResearchGate, Academia, etc.
0

No hem resolt el teu dubte?

Fes una consulta