Les revistes d’accés obert de via daurada o híbrida requereixen que els autors cobreixin els costos relatius a la preparació i publicació dels articles a través de les APCs. Aquestes publicacions han d’informar de l’import de les APCs i les seves condicions (tipus de llicències, etc.)  a la seva pàgina web de manera clara i transparent. Els costos de l’APC, habitualment, poden ser inclosos com a despeses dels projectes d’investigació si han rebut finançament per part d’H2020 o el Plan Estatal.

Per contra, les revistes tradicionals fan signar a l’autor el “Copyright Transfer Agreement” que implica que l’autor cedeix els drets d’explotació de l’article i la revista cobreix els costos de preparació i publicació del document a través de les quotes de subscripció.

0

No hem resolt el teu dubte?

Fes una consulta