“La ciència oberta  és la pràctica científica feta de forma que permet la col·laboració i contribució aliena, on les dades de recerca, les notes de laboratori i altres processos de la investigació estan disponibles lliurement, sota llicències que en permeten la reutilització, redistribució  i reproducció de la investigació i de les dades i els mètodes subjacents.” (FOSTER: Open Science Definition [consultat el 9 de setembre de 2019] https://www.fosteropenscience.eu/foster-taxonomy/open-science-definition. Traducció pròpia)

La ciència oberta inclou tots els aspectes de la investigació científica: des de dades d’investigació obertes, accés obert, revisió per parells oberta, fins a altres aspectes més pràctics, com ara la utilització de software de codi obert i llicències obertes, i fitxers de formats fàcilment compartibles.

0

No hem resolt el teu dubte?

Fes una consulta