És un consorci d’agències nacionals de finançament de la recerca que, amb el suport de la Comissió Europea i l’European Research Council, ha posat en marxa una iniciativa per aconseguir que l’accés obert immediat a la recerca finançada amb fons públics sigui una realitat efectiva.

Més informació: https://www.coalition-s.org/about/

0

No hem resolt el teu dubte?

Fes una consulta