Les grans bases de dades d’on s’acostuma a obtenir el factor d’impacte no fa cap discriminació entre publicacions tradicionals (per subscripció) i publicacions en obert, ja que aquest no és un element que determini per si mateix la qualitat d’una publicació.

Els treballs publicats en obert tenen mes visibilitat que aquells als que s’accedeix per subscripció, i l’augment de la visibilitat fa augmentar també les probabilitats de que siguin citats. Com que el càlcul del factor d’impacte es fa a partir del nombre de citacions, és d’esperar que la publicació en obert afecti positivament al factor d’impacte.

L’OpCit Project (Open Citation Project) ha fet un recull amb els estudis que analitzen l’efecte de publicar en obert sobre les cites rebudes pels documents. Fins el 2015 es van publicar 70 estudis sobre aquesta qüestió i 46 d’ells han conclòs que els articles en obert reben més cites que els altres. Podeu consultar les dades al web de SPARC Europe: https://sparceurope.org/what-we-do/open-access/sparc-europe-open-access-resources/open-access-citation-advantage-service-oaca/.

0

No hem resolt el teu dubte?

Fes una consulta