Els articles publicats a revistes i llibres acadèmics són del seu autor fins el moment en que aquest transfereix els drets d’explotació als editors. Fins ara, els editors requerien, com a requisit per a la publicació, la cessió de tots els drets. Actualment molts editors han canviat cap a un model on els autors retenen alguns drets. En el cas dels articles publicats en obert, el copyright continua sent de l’autor en alguns casos i de la institució que publica la revista en d’altres.

0

No hem resolt el teu dubte?

Fes una consulta