Podeu consultar les condicions de les diferents editorials a través de:

D’altra banda, també podeu consultar aquesta informació a la pàgina web de les diferents publicacions, cercant en apartats com: “Instructions for Authors”, “For Authors”, “Open Access”, etc.

Finalment, si es tracta d’un article vostre que la revista ja ha acceptat publicar, podeu trobar tota la informació relativa als permisos al “Copyright Transfer Agreement” que heu signat amb l’editor.

+2

No hem resolt el teu dubte?

Fes una consulta