Les tres versions susceptibles de ser dipositades al repositori, depenent de les polítiques d’autoarxiu dels editors, són: preprint, postprint i la versió publicada.

El preprint o submitted version és la primera versió que l’autor envia a la revista. No ha passat encara cap procés editorial. La majoria d’editors permeten la seva publicació a repositoris.

El postprint o accepted version és la versió que l’autor ha corregit seguint les indicacions rebudes dels revisors de l’article, i que torna a enviar als editors. El document encara no està maquetat, cal no confondre’l amb les galerades.

La published version és la darrera versió del document, la que apareix a la publicació, maquetada i paginada. Es pot dipositar aquesta versió sempre que l’article s’ha publicat en accés obert i també en el cas d’alguns editors que ho permeten.

Aquesta infografia, elaborada per REBIUN, ho explica de forma gràfica: https://ddd.uab.cat/record/141309

0

No hem resolt el teu dubte?

Fes una consulta