Cada institució decideix com organitzar internament totes les qüestions relatives a la protecció de dades.

La Universitat Autònoma de Barcelona té un Delegat de Protecció de Dades (proteccio.dades@uab.cat), per determinar els tràmits i la documentació necessària per portar-ho a terme d’acord amb les exigències del Reglament Europeu de Protecció de Dades i la resta de les disposicions vigents en la matèria amb les funcions i les responsabilitats previstes en el RGPD.

Per a més informació, consultar la pàgina web de Protecció de dades

1+

No hem resolt el teu dubte?

Fes una consulta