És qualsevol informació referida a persones físiques identificades o identificables, tals com:

 •     Nom i cognoms
 •     DNI, Passaport, NIU o qualsevol altre document identificatiu
 •     Adreça postal o electrònica
 •     Edat
 •     Sexe
 •     Data de Naixement
 •     Nacionalitat
 •     Adreça IP de l’ordinador
 •     Fotografies
 •     Veu
 •     Característiques físiques
 •     Dades de geolocalització
 •     Etc…
0

No hem resolt el teu dubte?

Fes una consulta