Són dades personals que rebel·len informació considerada especialment sensible i mereixedora d’una protecció reforçada: 

  • Origen ètnic o racial
  • Opinions polítiques
  • Conviccions religioses o filosòfiques
  • Afiliació sindical
  • Dades genètiques
  • Dades biomètriques
  • Dades de salut
  • Vida sexual
  • Orientació sexual

Anteriorment s’han anomenat dades sensibles o dades especialment protegides.

0

No hem resolt el teu dubte?

Fes una consulta