El RGPD elimina l’obligació d’inscriure els fitxers en el Registre de Protecció de Dades de Catalunya. A canvi, exigeix la confecció d‘un Registre d’Activitats de Tractament (RAT), que recull, entre d’altres, la informació bàsica sobre el responsable del tractament, les dades a tractar, les finalitats del tractament, els destinataris de la informació, i l’exercici dels drets reconeguts a les persones interessades.

0

No hem resolt el teu dubte?

Fes una consulta