Quan en el món de l’accés obert parlem d’embargament ens referim al període en que l’accés a la consulta d’una publicació a través dels repositoris no és possible per requeriment de qui té els drets d’explotació, ja sigui un editor o el propi autor.

2+

No hem resolt el teu dubte?

Fes una consulta