L’article 32.4 de la Llei de propietat intel·lectual permet reproduir i fer comunicació pública de continguts en els campus virtuals universitaris limitats a un capítol de llibre, article de revista o extensió assimilable al 10% del total de l’obra, a canvi d’una remuneració equitativa a l’autor.

En aquest sentit la UAB ha formalitzat una llicència amb CEDRO i VEGAP (entitats de gestió de drets) en el qual es regula el tractament que es pot fer dels continguts. Recordeu que la llicència no implica un ús il·limitat dels continguts.

0

No hem resolt el teu dubte?

Fes una consulta