La persona que publica al Campus Virtual un document protegit pels drets de propietat intel·lectual és responsable de que els continguts siguin lícits i no perjudiquin, entre d’altres, els interessos i drets de terceres persones en matèria de propietat intel·lectual.

2+

No hem resolt el teu dubte?

Fes una consulta