Són aquells materials que utilitzen els professors en l’àmbit acadèmic i que publiquen al Campus Virtual o plataforma digital (usant programes com Moodle, Sakai, etc o d’elaboració pròpia) d’institucions docents com a suport a la docència.

Des del punt de vista de la propietat intel·lectual hi ha tres tipus de materials:

  1. Materials íntegrament elaborats pel professor.
  2. Materials propis però que inclouen documents aliens (d’un altre autor).
  3. Materials totalment aliens.

En el cas de materials dels apartats 2 i 3, s’ha de tenir en compte els drets d’autor dels documents de terceres persones que s’incorporen.

 

1+

No hem resolt el teu dubte?

Fes una consulta