No és necessària l’autorització, atès que els drets d’autor no inclouen les informacions o dades que no estan elaborades, com poden ser una llista de dades demogràfiques o un conjunt de registres meteorològics.

Excepcions:

  1. Si aquestes dades contenen informació referida a persones físiques identificades o identificables, cal tenir present la llei orgànica de protecció de dades.
  2. Si són dades genètiques o mèdiques s’aplica el que estipula la llei d’autonomia del pacient (Ley 41/2002 de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínicas) i la llei d’investigació biomèdica (Ley 14/2007 de 3 de julio de Investigación Biomédica).
  3. Si són dades incorporades a una base de dades. Consulteu l’enllaç: És possible incorporar material de bases de dades sense autorització?.
0

No hem resolt el teu dubte?

Fes una consulta