En els casos en què no es compleixin tots els requisits per a l’aplicació del dret de cita, o el dret d’il·lustració amb finalitats educatives o de recerca que estableix la Llei de propietat intel·lectual, s’ha de demanar autorització als titulars dels drets. Es recomana posar-se en contacte amb la persona titular i/o amb l’editorial tot indicant:

  • Referència completa del document.
  • Nom de la institució docent.
  • La finalitat (es publicarà al Campus Virtual o s’utilitzarà estrictament en l’àmbit acadèmic i sense finalitats lucratives).

Si no es pot disposar d’aquesta autorització, sempre es poden utitlitzar obres que no són objecte de propietat intel·lectual, de domini públic, o subjectes a una llicència creative commons.

Si l’obra que es vol utilitzar forma part d’uns dels recursos contractats pel Servei de Biblioteques, s’hauran de respectar les condicions d’ús contractades.

En cas de no complir aquests requisits previs, es pot indicar la referència bibliogràfica del document per tal que l’alumnat accedeixi individualment.

1+

No hem resolt el teu dubte?

Fes una consulta