Es poden penjar enllaços a revistes, així com a altres pàgines web no administrades per la UAB i aquelles obres sobre les quals es tingui autorització del titular, aquelles que siguin de titularitat de la universitat i aquelles que respectin el contracte de llicència d’ús de continguts al Campus Virtual.

1+

No hem resolt el teu dubte?

Fes una consulta