Divulgar continguts a través del Campus Virtual té la consideració de “comunicació pública” a efectes de la Llei de Propietat Intel·lectual. Per tant, es reconeixen als autors la propietat intel·lectual dels materials, estudis i altres documents penjats al Campus Virtual.

3+

No hem resolt el teu dubte?

Fes una consulta