El Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) és l’associació sense ànim de lucre que representa i defensa col·lectivament els drets de propietat intel·lectual de caràcter patrimonial dels autors i editors d’obres (llibres, revistes, partitures musicals i diaris). Actualment existeix un acord amb la UAB per a l’ús de continguts al Campus Virtual.

Contracte de llicència d’ús de continguts al Campus Virtual (enllaç)

Adreça web de CEDRO

1+

No hem resolt el teu dubte?

Fes una consulta