En principi la persona que puja continguts a les xarxes socials ha de disposar els corresponents drets per fer-ho i, per tant, és responsable de la seva correcció. Quan es puja el contingut la persona que ho fa autoritza a l’administrador del sistema a fer difusió del mateix.

Les empreses que administren les xarxes socials tenen la consideració de prestadors de serveis de la societat de la informació i, si no pugen els continguts, en principi, no assumeixen cap tipus de responsabilitat sobre els mateixos, excepte quan tinguin coneixement efectiu de que els continguts conculquen drets de propietat intel·lectual.

1+

No hem resolt el teu dubte?

Fes una consulta